Helse fonna innfører besøksrestriksjoner og krav om munnbind

Med fulle avdelinger og høyt sjukefravær må flere inngripende tiltak settes i verk. Derfor innfører sjukehusene i Helse Fonna besøkskontroll fra og med mandag 29. november.


KORONA: Mandag kunne Karmøynytt melde om et nytt koronadødsfall ved Haugesund Sykehus. 

Det er nå totalt seks personer innlagt på Haugesund sykehus, mens én ligger på Stord Sykehus. Det er ikke meldt om korona-pasienter ved noen av de andre sykehusene til Helse Fonna. 

I en ny pressemelding fra Helseforetaket innføres det nå  besøksrestriksjoner, og krav om munnbind ved sykehusene deres. 

– Fra og med mandag skjerper vi kontrollen med de besøkende. Vi ønsker at hver pasient bare får besøk av én person per dag, og at ingen kommer utenom visittiden. Besøket bør avgrenses til en halv time om pasienten ligger på flersengsrom, og en time om pasienten ligger på enerom. Det er fint om det er dei samme personene som kommer på besøk over tid, opplyser administrerende direktør Olav Klausen i Helse Fonna.

Munnbind

Klausen presiserer imidlertid at det blir lagt til rette for besøk til barn og unge, kritisk syke og døende pasienter. Barn og fødende skal selvsagt kunne ha følge. For alle andre bes det om min mulig besøk. 

De som har time på sykehuset eller skal på besøk må være forberedt på å bli stilt sjekklistespørsmål ved inngangen. 

– Vi innfører også påbud om bruk av munnbind for alle besøkende, sier Klausen. De som kommer på besøk blir også bedt om å ha god håndhygiene, og holde minst én meter avstand til andre.

Alvorlig situasjon

De opplyser om at bildene av overfylte sykehus i Europa setter en støtt i det norske helsevesen våren 2020. Nå er situasjonen også alvorlig her og de tror konsekvensene blir store. 

– Vi har over tid hatt veldig mange pasienter i akuttmottak og mange som trenger innleggelse. Det er pasienter i alle aldre og med ulike tilstander. Kapasiteten er sprengt og medarbeiderne er slitne. Vi må gjøre det vi kan for å redusere pågangen og da er dessverre besøksrestriksjoner ett av tiltakene, sier Klausen.

Betydelige grep er allerede satt i gang med å avlyse planlagt behandling for å kunne ta i mot akutt og alvorlig syke pasienter. Kreftpasienter og barn blir skjermet. Det sitter langt inne for Helseforetaket å ta disse tiltakene i bruk. 

– Det det gjør oss vondt å utsette timer til undersøking og behandling som folk trenger. Det er ingen tvil om at fleire nå må gå lenger med sine plager enn om vi hadde vært i ein normalsituasjon og det beklager vi sterkt, sier Klausen.

Han mener likevel det er nødvendig for å redusere trykket på sjukehusene. 

– Det er en svært alvorlig situasjon med mange pasienter, høyt sjukefravær og slitne medarbeidere som blir pålagt flere vakter.

Klausen skryter likevel over de ansatte som er i en krevende situasjon. Han mener det er viktig å tegne et realistisk bilde av hvordan hverdagen nå ser ut. 

– Jeg har sagt mange ganger gjennom pandemien at jeg er imponert over den innsatsen medarbeiderne våre har lagt ned. Slike ord blir fattige i den situasjonen vi er i nå, avslutter han. 

Besøksreglene: 
  • Helse Fonna ber om at besøk som ikke er nødvendig ikke blir gjennomført.
  • Visittiden er 17.00-18.30. Visittiden på Stord sjukehus er fra 16.00-17.30
  • De som kommer på besøk må regne med besøkskontroll.
  • Besøkende må bruke munnbind, ha god håndhygiene og holde avstand til andre
  • Maks. en person på besøk til hver pasient.
  • Besøket må avgrenses til én halv time på flersengsrom, og en time på enerom.
  • Besøk til kritisk sjuke, døende, fødende og barn og unge blir prioritert.