Administrerende direktør i Helse Vest RHF, Inger Cathrine Bryne. Foto: Eirik Dankel, Helse Fonna

Helse Fonna går ut av beredskap

Sist gang sykehuset gikk helt ut av beredskap var juni 2021.

HELSE: Denne tirsdagen går Helse Fonna, sammen med de andre sykehusene på Vestlandet og Helse Vest RHF, ut av beredskapen knyttet til koronapandemien. Det kommer frem i en pressemelding. 

– Det er godt at vi nå kan ta ned de ekstraordinære strukturene for beredskap knyttet til pandemien. Det har vært lange perioder som har krevd ekstra innsats fra medarbeidere og ledere i sykehusene. Den innsatsen som medarbeiderene har lagt ned under pandemien, og fremdeles gjør, er helt avgjørende, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF, Inger Cathrine Bryne. 

Sist foretakene var helt ute av beredskap var i juni 2021. Siden november 2021 har foretakene vært i grønn beredskap. Fra slutten av november til slutten av januar var sykehusene i gul beredskap. 

I pressemeldingen kommer det frem at selv om driften av sykehusene nå kan nærme seg normalen, er det flere ting som fortsatt påvirker. Krigen i Ukraina, opptrapping av planlagte aktiviteter og økte ventetider vil påvirke den ordinære driften. 

– Vi vil selvsagt følge utviklingen nøye. Hvis vi ser at det er behov for å gå inn i beredskap igjen, så vil vi ha lav terskel for det, avslutter Bryne. 

 

Dette betyr de ulike nivåene: 

Grønn beredskap er det laveste nivået. Det betyr at det er en uavklart situasjon, der det kan bli behov for ekstraordinære ressurser og tiltak. Situasjonen krever økt oppmerksomhet. Det vil blant annet si at Helse Vest tar opp igjen de reginale beredskapsmøtene en gang i uken. 

Gul beredskap vil si at en uønsket hendelse med avgrenset omfang har skjedd. Situasjonen må håndteres med utvidet innsats eller ekstraordinære ressurser og tiltak. 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Når en setter rød beredskap, har en alvorlig uønsket hendelse skjedd. Det er et stort behov for ekstraordinære ressurser og tiltak.