Foto: Aktiv.
Leserinnlegg:

Havvind er vårt eventyr


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Havvind er ikke lenger en fremtidsvisjon, det skjer nå og det skjer her. For å lykkes med en klimavennlig omstilling samt øke norsk eksport – utenom olje og gass – er vi helt avhengige av å lykkes innen havvind.

Med å tilføre 30 GW fornybar kraft fra havvind, omtrent det samme som Norge totalt produserer i dag, danner vi grunnlag for realisering av det grønne industriløftet. Vi er heldigvis i full gang.

På Karmøy, kommunen jeg representerer, har vi lenge hatt utsikt til turbinene på MET Centre – et verdensledende testsenter for havvind. På Haugalandet har havvindklyngen, med 370 medlemsbedrifter, etablert seg. Og utenfor Utsira skal havvindparken Utsira Nord reises i løpet av de neste seks-syv årene.

Nasjonale havvindutviklere, som eksempelvis Deep Wind Offshore har de siste årene blitt etablert og allerede posisjonert seg som viktige aktører. Gjennom internasjonale partnerskap tar de hjem verdifull kunnskap. I tillegg bygger de opp norsk leverandørindustri med solide, industrielle og lokale eiere.

For å lykkes med en storstilt utbygging av havvind – fra utlysning av minst 3 GW i de første to prosjektene til tildeling av 30 GW innen 2040 – er det avgjørende med aksept, støtte og lokal verdiskapning i alle områdene som berøres. 

Den beste måten for samhandling mellom utbygger og lokalsamfunn, er lokal tilstedeværelse samt vilje og evne til å konkretisere lokale arbeidsplasser. Lokalsamfunnene må få noe tilbake – både på kort og lang sikt. I tillegg til å sikre grønn industri og klimavennlige arbeidsplasser, vil støtte i lokalsamfunn også bidra til gode liv i distriktene.

Arbeiderpartiet har tradisjon for å bygge stein på stein. Arbeiderpartiet danner nå grunnlaget for en ny industri-æra. I tillegg til støtte i berørte områder, må vi utvikle et mangfold av utviklere og leverandører. Vi må slippe til nye krefter og aktører, som kan bygge opp nye leverandørkjeder. Kun gjennom konkurranse og samspill kan norsk havvindnæring bli verdensledende, og samtidig sikre verdiskaping og arbeidsplasser langs kysten og over hele landet.

Havvind er vårt eventyr. Vi vet at alle eventyr har en spennende historie hvor etikk, moral og de gode kreftene alltid vinner til slutt. Arbeiderpartiet står for alle disse gode verdiene. Nettopp derfor skal vårt parti sikre at eventyret blir til virkelighet og at nasjonale havvindutviklere, leverandører og lokalsamfunn lykkes.