Hadle Rasmus Bjuland. Foto: KrFU / Henrik Peder Govertsen

«Haugalandet trenger et samferdselsløft i 2021»

Vi trenger ny E134 over Haukelifjell, nytt kryss i Frakkagjerd og utbedret E134 ved Husøy havn på Karmøy. Før jul var jeg på rundtur på Haugalandet. Jeg fikk møte lokale KrF`ere og høre om de viktigste utfordringene i de ulike kommunene. Budskapet var klart; vi trenger trygge, effektive veier for barna og næringslivet.

LESERINNLEGG: I 2015 bestemte regjeringa seg for å satse på E134 som ny hovedveg mellom øst og vest i Sør-Norge. Siden har Statens vegvesen foreslått ulike løsninger for strekningen. En utbedring av E134 til å bli en helårsvei er avgjørende for god kommunikasjon øst/vest og for utviklingen av næringslivet på hele Haugalandet. Veien er en viktig ferdselsåre, hvor ca. 20 prosent av trafikken er tungtrafikk. I dag kjører 2 200 kjøretøy over Haukeli hvert døgn, potensialet er betydelig større dersom planlagte utbedringer realiseres. Dagens vei er en veldig ulykkes utsatt strekning med flere dødsfall og den er spesielt værutsatt.

Dagens kryss i Frakkegjerd er ikke trafikksikkert og er en flaskehals på E134. Krysset bør legges inn i nasjonal transportplan slik at kommunen kan planlegge videre utvikling av området rundt krysset. Mangel på god kryssløsning hindrer Tysvær i å utvikle denne delen av kommunen, både med hensyn til bolig og næring. Ellers er det bra at utbedring av det farlige Slåttevik-krysset nå er under planlegging.

Husøy havn har konkrete planer for store utvidelser. Videre utvidelse og utvikling av havna vil gi mange nye arbeidsplasser i Karmøy og på Haugalandet for øvrig. Rekkefølgekrav gjør at potensialet til havnen ikke kan nyttes fullt ut før de siste 3 kilometerne av E134 er utbedret. Reguleringsplan er godkjent av kommunen så her er det ingen grunn for statlige veimyndigheter til å vente.

Noen frykter at en satsing på E134 vil gå utover den videre satsingen på E18 og E39. Jeg kan forstå skepsisen, men jeg mener slike veiprosjekter som dette ikke må settes opp imot hverandre. Dette er avgjørende valg for framtida og er viktig for å kunne utvikle hele landet. 

Vi trenger en økt satsning på bedre og tryggere veier på Haugalandet. Det vil være viktig for barna på skoleveiene og en forutsetning for god næringsutvikling i denne delen av fylket. La oss håpe på et samferdselsløft på Haugalandet i 2021.

Hadle Rasmus Bjuland
2. kandidat på Rogaland KrFs stortingsliste og nestleder i KrFU

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.