Alf Anvedsen

«Harmoni og manglende kunnskap»

Skrevet av Alf Anvedsen
06.03.2020 10:36

LESERINNLEGG: Harmoni. Smak på ordet! Det kjennes godt, ikke sant? Fred. Balanse. Nytelse. Musikk. Vel i Karmøy kommune nylig ble ordet brukt i en betydning som minner mest om disharmoni, altså det motsatte av ordets betydning. Kommunen skulle «harmonisere» egenandel for taxi ved å skape mer likhet mellom den egenandel som mennesker med nedsatt funksjonsevne må betale og egenandelen for eldre. Dette resulterte i en prisøkning på mer enn 100% for ungdommer og voksne som er avhengig av taxi-transport fra og til jobb. Ville man skape harmoni ville det vært mer naturlig å senke prisen som eldre må betale. Antakelig var hensikten å bedre inntektene for kommunen. Ikke å «harmonisere». Heldigvis endret Karmøy-politikerne vedtaket når de ble oppmerksomme på problemet. 

Nå bør det ringe noen alarmklokker. Takstøkningen kunne ha sklidd gjennom slik som med mye annet. Det som fikk hindret takstøkningen var jo at politikerne fikk vite. Det ville ikke skjedd uten at noen sto frem og fortalte om konsekvensene.

Dessverre er det slik at lokalpolitikere har altfor dårlig beslutningsgrunnlag til å kunne prioritere. Rollen som ombudsperson for innbyggerne kunne også blitt ivaretatt bedre. Dette gjelder ikke bare i Karmøy, men over hele landet. Brukerstyrt personlig assistanse, BPA er for tiden i sterkt fokus. Denne tjenesten svikter i svært mange kommuner. Her har politikerne i landets to største kommuner skjønt at de trenger bedre beslutningsgrunnlag. Hvordan er det i vår kommune? Hvordan blir brukere møtt av kommunen når de søker om BPA? Får de sine rettigheter oppfylt? I Oslo kommune har Kontrollutvalget bestilt forvaltningsrevisjon om tilstanden.  I Bergen kommune har bystyret bedt om en saksutredning. Nå bør lokalpolitikere på Haugalandet og i Sunnhordland følge opp.

Det er nemlig ikke idyll i alle kommuner i vår region. I den grad det er idyll er det fordi politikerne ikke er informert. Brukerhuset for Helse Fonna Regionen avholdt for ca. en måned siden en temakveld om BPA med 70 deltakere. De fire foredragsholderne leverte varene. Gode foredrag, men det som gjorde mest inntrykk var den siste timen hvor deltakerne slapp til med spørsmål. Det fremkom ramsalt kritikk fra søkere om BPA på måten de ble møtt på og tjenestene de ble tilbudt.

Det er tegn til bevegelse i Karmøy kommune hvor det knyttes spenning til en rapport Susan Borg, Karmøy-listen har bedt om fra administrasjonen. Det er å håpe at flere vil henge seg på rapporten når den foreligger. Det gjelder samtlige politiske partier, interesseorganisasjoner, presse og enkeltpersoner.

Alf Anvedsen,
Norsk forbund for utviklingshemmede, NFU

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.