Haraldsplass: «Havre til en død hest»

Det var daværende nestleder i Arbeiderpartiet Einar Førde som i 1982 fra Stortingets talerstol brukte den lett forståelige metaforen som er referert i overskrifta. – Det nytter ikke å bære havre til en død hest, sa han i en debatt om Børsen. Einar Førde er blitt denne metaforens far.

Det er ingen som snakker om storkommunen lenger. Det er stille som i graven. Karmøy kommune har reist rundt og holdt folkemøter om tema. Rundt 300 mennesker har møtt fram på de fem møtene til sammen. Mest på Norheim og i Kopervik med ca. 80 på hvert møte; minst på Åkra hvor bare vel 20 møtte fram. Konklusjon etter møtene var denne: Det var ikke mulig å merke noe sug etter å innlemme Karmøy i en storkommune.

For et par uker siden kom utredningen som de fire nevnte kommunene bestilte for å finne plusser og minuser ved å slå seg sammen til EN stor og robust en. Rapporten ble presentert på et møte i Lille Maritim i Haugesund, det stod noen linjer om den i avisene, og siden har ingen hørt mer til den, men den er tilgengelig på Karmøy kommune sine nettsider.  Nå sitter alle høyrefolk i Karmøy og leser rapporten. I hvert fall burde de det fordi Høyres kommunestyregruppe tidligere i år samla proklamerte at de ikke hadde kunnskap til å mene noe som helst om en storkommune og derfor trengte hjelp fra utredningen til å finne både seg selv og et standpunkt i saken. Regjeringen på sin side prøver å inspirere sine lokale partifeller til fornyet innsats for kommunesammenslåing med å lokke med en premiesum på 50 millioner fordelt på de flinkeste sammenslåerne .

Men det preller av som vatn på gåsa. Storkommunen er ikke bare å anse som en død hest; det er heller ingen her som bærer havre til den i et forsøk på å mane frem en lasaruseffekt.

Mens storkommunen ligger på sotteseng,  har Tysvær og Bokn kommuner gående en naboprat om de to skal slå seg sammen. Det er snart 25 år siden Boknabruene knytta de to kommunene tett sammen, og en naboprat om framtida synes fornuftig selv om boknarane i en folkeavstemming for noen år siden sa klart nei til Tysvær. Bokn kan også komme til å naboprate med Karmøy.

Enn så lenge sitter Karmøy helt i ro i trygg forvissning om at et fortsatt liv på egen kjøl og for egen maskin er den beste løsningen. Folket er enig.

Derfor spørs det om det er lurt å bruke flere ressurser på denne saken. Det er til nå gjennomført en meningsmåling eller spørreundersøkelse, kommunen har gjennomført sin egen utredning og arrangert fem informasjonsmøter. Konklusjonen er som sagt tilnærma entydig: Karmøy er best liv laga ved fortsatt å være seg selv, og den store storkommuneutredningen brakte ikke noe nytt til torgs som endrer på det.

Jeg tipper at politikerne kommer til å forenkle prosessen fram mot endelig vedtak. Jeg føler meg langt fra sikker på at det er nødvendig  med en folkeavstemming om en storkommune på ytre Haugalandet; en ide som det for lengst er utstedt dødsattest for.