Foto: Meteorologene på Twitter.

Har oppjustert farenivået - setter inn ekstra beredskap

Det ble i forrige uke sendt ut gult farevarsel for skogbrannfare, og varselet er nå oppjustert til oransje nivå.

VÆRET: Kombinasjonen av vind og ingen nedbør gir lokalt stor gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning. 

Farevarselet er sendt ut for hele Vestlandet sør for Stad. 

– Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. 
Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt, heter det i varselet.

Statens skogbrannhelikopter opplyser på Twitter at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har vurdert situasjonen og setter inn ekstra beredskap fra tirsdag av. 

Det settes inn et ekstra skogbrannhelikopter på basen i Sauda fram til torsdag, da det skal gjøres en ny vurdering.