– Det er viktig å få fram at de som lyser ut stillinger har en høyere suksessrate, sier Per Velde, næringssjef i Karmøy kommune. Foto: Karmøynytt

Har lyst ut halvparten så mange stillinger

Skrevet av Ellen Marie Hagevik
05.07.2019 15:30

Fra mai i fjor til mai i år var det 2.178 offentlig utlyste stillinger i Karmøy og 4.451 i Haugesund. – Næringslivet kan ikke trylle fram stillinger, men de kan gjøre noe med hvordan de får fatt i de beste folkene, sier næringssjef Per Velde.

ARBEIDSLIV: Å endre på adferd tar tid, og næringssjef Per Velde i Karmøy kommune er ikke overrasket over at NAVs tall viser at det ikke har skjedd endringer i forhold til utlysing av ledige stillinger i Karmøy.

– Statistikken viser at det er en bra økning i utlyste stillinger, men det er det også i Haugesund og andre kommuner. Så relativt sett er forskjellen som før. Jeg registrerer at problemstillingen av og til blir diskutert. Jeg håper at artiklene i Karmøynytt, og det å få direkte spørsmål om temaet, vil øke bevisstheten rundt dette i næringslivet ytterligere, sier Velde.

Bevisstgjøring er et av hovedmålene med prosjektet «Næringsanalyse Karmøy», og Velde ønsker seg mer samfunnsdebatt. Her er det flere planer på gang. Problemstillingen er drøftet med Karmøy Næringsråd og vil bli et tema på Bedriftenes Dag 29. oktober. Dette er den største møteplassen for næringslivet på Karmøy, og arrangeres i år for åttende gang.

Har høyere suksessrate

– Etter sommeren skal det sendes ut en ny undersøkelse, og resultatene av analysen vil bli et av temaene under Bedriftenes dag. I forkant av dette vil Karmøynytt fortsette å sette søkelys på problemstillingen, sier Velde.

I undersøkelsen som ble gjort i vår, kom det fram at bedrifter som har lyst ut stillinger selv rapporterer at de er mer fornøyde med ansettelsene enn de som ikke har lyst ut stillingene.

– Det er viktig å få fram at de som lyser ut stillinger har en høyere suksessrate. Når virksomheter ikke får besatt stillinger, eller ikke får den kompetansen de er ute etter, går det ut over den totale verdiskapingen. Næringslivet kan ikke trylle fram stillinger, men de kan gjøre noe med hvordan de får fatt i de beste folkene, sier Velde.

Undersøkelsen viste at kostnader er en av barrierene for å bruke offentlige stillingsannonser. Her er kommunen i samtaler med både Karmøynytt og Nav for å finne gode løsninger.

Jobber med stillingsportal

– En av dem er en stillingsportal hos Karmøynytt. Å bare legge ut stillinger på bedriftens nettside er ikke nok. Vi ser for oss en rimelig løsning der bedriftene også kan få hjelp til utforming av annonsene. For å gjøre stillingene tilgjengelig for åpent søk ut over Karmøynytt, er vi dialog med NAV om å få koble stillingsportalen opp mot dem, sier Velde.

Om han ikke er overrasket over manglende endringer, er han litt forbauset over at ikke flere benytter seg av NAV Marked Nord-Rogaland.

– NAV har landets største stillingsportal, og den er gratis. Tilbudet gir økt søk gjennom NAVs eksponeringsflate, og ved å ikke benytte seg av dette kan man gå glipp av mange gode søkere, sier Velde.

Fortsatt langt bak Haugesund

Det var NAV Marked Nord-Rogalands tall i oktober i fjor som fikk ballen til å rulle for prosjektet Næringsliv Karmøy. Årsgjennomsnittet for utlyste stillinger viste 3.400 utlyste stillinger i Haugesund og bare 1.400 i Karmøy. I januar 2019 var tilsvarende tall 3.779 og 2.072. Fortsatt lå Karmøy langt bak Haugesund.

– Har søkelyset på dette i etterkant ført til endringer?

– Årsgjennomsnittet regnes ut fra de siste 12 månedene, og for mai er tallene 4.451 utlyste stillinger i Haugesund og 2.178 i Karmøy. I juni ble det utlyst 228 stillinger i Karmøy og 467 i Haugesund. Så det ser ganske likt ut fortsatt med rundt halvparten så mange utlyste stillinger i Karmøy som i Haugesund, sier Elisabeth Lie Nilsen, leder NAV Marked Nord-Rogaland.

Det er likevel en gledelig økning i utlysning av stillinger i Karmøy på hele 58 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Hovedtyngden ligger blant annet på industri og bygg og anlegg, også i direkte innmeldte oppdrag til NAV.

Minker på tilgjengelig kompetanse

– Vi ser samme trend som innenfor oljesektoren tidligere: når det minker på fagkompetansen bedrifter er på jakt etter, lyses det ut færre stillinger, selv om behovet øker. Dette henger antakelig sammen med at bedriftene får liten respons på stillingsannonsene og velger å gå andre veier for å finne kompetansen de er ute etter, som for eksempel innleie fra utlandet, sier Lie Nilsen.

Hun har en oppfordring til bedriftene om å tenke litt utenfor boksen og se hvilke muligheter det kan være i forhold til inkluderingsdugnaden.

– Vi har en del folk med erfaring, også noen få med norske fagbrev og kompetanse som bedriftene er ute etter, men som har ulike utfordringer. Her er det gode muligheter for å få til samarbeid og tilrettelegging. Vi ønsker svært gjerne at bedriftene har en dialog med oss først for å se hva vi kan få til før de eventuelt leier inn utenlandsk arbeidskraft, sier Lie Nilsen.

 

Ønsker seg flere fra Sør-Karmøy

En av artiklene i serien om Næringsliv Karmøy, fortalte om NAV Marked Nord- Rogaland og det gode og gratis tilbudet som finnes her for bedriftene. Man skulle anta at dette var spesielt interessant for små og mellomstore bedrifter uten store budsjetter for stillingsannonser.

– Så langt har vi ikke hatt noen merkbar økning i nye forespørsler. Som vanlig har vi forespørsler fra en del bedrifter på Nord-Karmøy, men vi har ikke fått mange nye forespørsler fra Sør-Karmøy etter artikkelserien.  Og det skulle vi svært gjerne ønske oss flere av, avslutter Lie Nilsen.

Kort om «Næringsanalyse Karmøy»

Næringsanalyse Karmøy er initiert av Karmøy kommune og Karmøynytt. Det skal gjennomføres to undersøkelse til i løpet av året, og Karmøynytt sette søkelys på temaet gjennom artikler og debatt.

Utgangspunktet for prosjektet var at tall fra Nav Marked Nord-Rogaland som viste at Haugesund hadde mer enn dobbelt så mange utlyste stillinger som Karmøy.

Målet med undersøkelsene er å finne fakta, kartlegge lokale forhold og danne grunnlag for diskusjon i næringslivet i Karmøy slik at man får økt kunnskap og bevisstgjøring rundt temaet og hva det kan bety for samfunnsutviklingen i kommunen.

Første undersøkelsen ble sendt ledere i bedriftene, og svarprosenten var vel 20. Av de som svarte var 8 av 10 spurte toppledere og hadde i snitt 10,3 års ansiennitet i stillingen.

De spurte bedriftene har i snitt 25,1 ansatte med en gjennomsnittlig ansiennitet på 11,6 år. 2/3 av de ansatte i bedriftene som har svart er fra Karmøy.

Undersøkelse nummer to er under arbeid og vil å ut til bedriftene etter sommeren.– Når det minker på fagkompetansen bedrifter er på jakt etter, lyses det ut færre stillinger, selv om behovet øker, sier Elisabeth Lie Nilsen, leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: NAV