Leserinnlegg:

–⁠ Hvorfor blir ikke dette gjort i Karmøy?


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Blomster og trær er ikke bare vakre å se på, de spiller også en viktig rolle i økosystemet.

Flere forskningsrapporter viser at antallet insekter minsker og en av grunnene er at deres leveområder forsvinner.

Dessverre er det mange ting som bidrar til å utrydde flere av dem.

Vi trenger mange forskjellige insektarter slik at vi kan få et mangfold av mat. Akkurat som oss trenger også insektene et mangfold av mat, men i form av blomster.

60 % av fugler har insekter som føde.

80 % av alle ville planter er avhengige av insektpollinering.

Mange insekter er også avhengige av et mangfold av habitat. Noen arter trenger sand å bygge reir i, mens andre trenger gamle trær eller steinrøyser.

For å bidra til et mangfold av insekter, er det viktig at vi restaurerer og etablerer nye leveområder som tiltrekker insektene og ikke minst ivaretar områder uten tilførsel av gift, unngår nedhugging av trær i hekkesesong eller kantslått midt i blomstringen av villblomster.

Vi vet at fylkeskommunene har ansvar for ca 45 % og kommunene 44 % av veinettet.

Vi forstår det kant-slås for å bedre trafikksikkerheten og for å hindre at uønskede arter sprer seg. 

Samtidig fjernes det da meter for meter med viktige områder for naturens innbyggere.

Vi har en naturkrise på gang, og har ikke råd til å miste mer natur.

Tidligere har vegvesenet i Rogaland stanset kantklippen flere steder for å bevare blomstene gjennom sommeren.

Hvorfor blir ikke dette gjort i Karmøy?

Vi savner også blomstereng prosjekt som ble satt på budsjett de to siste år, hvor blir denne av ?

En kommune skal ha gode retningslinjer for det grønne skiftet, å ta vare på insekter, og et biologisk mangfold bør være høyt på lista, Karmøy bør også vise igjen på kartet når det kommer til dette punktet.

Å ikke reagere på hogst i hekketiden samt kantslått av viktige villblomster må det gjøres noe med.

Spørsmål til ordfører:

– Hvorfor foretar / krever ikke Karmøy kommune viltkartlegging før hogging av store skogs områder i kommunen, derav skoging under hekketiden som bryter naturmangsfoldsloven §15 for å unngå forstyrrelser og at viktige arter forsvinner?

– Hvorfor kantslås det midt i pollineringsfasen som også øker fare for at andre arter blir skadet eller forsvinner?

– Bruker Karmøy kommune enda gift som ugressbekjempelse, da vi vet gift dreper liv?

Ferietider og tilgang på maskiner er ikke et fullverdig svar, nå må vi slutte å ignorere at den stemmeløse naturen trenger hjelp til å overleve.

Vi har som sagt en naturkrise på gang.

Marianne Sol Levinsen