Dag Inge Aarhus.

«Har holdt meg til realitetene i trafikkbilde siden 1994»

LESERINNLEGG: I et leserinnlegg 5. oktober prøver Gunvar Mikkelsen å gjøre et poeng av at jeg, ut fra en kort kommentar på en facebookgruppe, ikke kjenner realitene i trafikken på sør/vest Karmøy. Jeg har kjørt bil/buss til jobb i Haugesund siden 1994 og har rimelig god oversikt over hvordan trafikkmønsteret har utviklet seg disse årene. Hjemover en typisk ettermiddag er det kø på Matlandssletta etter at T-forbindelsen kom, det går som regel sakte også etter denne rundkjøringen, det blir kø inn mot rundkjøringen på Eide (som av og til strekker seg langt nord for rundkjøringen på Bygnes) og det er kø inn mot Åkrehamn, noe som blant annet medfører at mange tar en trafikkfarlig snarvei vest for sentrum gjennom byggefelt med mange myke trafikanter.

En liten oppfordring om å gi beskjed til fylkespolitikere om hvor viktig vi mener ny hovedvei er (når det nå nærmer seg et viktig møte), blir dermed tolket så langt som at jeg som Åkrabu ikke vet at det gjøres viktig gravearbeid. Selvfølgelig vet jeg at det påvirker trafikken, men det betyr jo også at om vi hadde hatt en ny hovedvei så hadde konsekvensene av denne type arbeid blitt mye mindre. Jeg tipper det jobbes aktivt fra andre kommuner inn mot det samme møte, hvorfor skal vi som Karmøybuer ikke oppfordres til å gjøre det samme? Mikkelsen har heller ikke fått med seg at både jeg, Tor K. Gaard m.fl har tatt til orde for en gransking av pengebruken og gjennomføringsevnen i Haugalandspakken, når han beskylder oss for å ikke bry oss når han skriver "De har ikke engang kommentert den skandaløse pengebruken. Kanskje de ikke skjønner alvoret?". Jeg skjønner alvoret både i at styringen i Haugalandspakken må granskes, men også alvoret i at Karmøy ser ut til å kunne miste et viktig veiprosjekt, som var en av forutsetningene for at kommunen sa ja til pakken i sin tid.

Jeg er, i likhet med flertallet i kommunestyret, opptatt av ny hovedvei for å få en tryggere ferdsel gjennom sentrum av Åkrehamn. Det er et gjennomarbeidet og samfunnsnyttig prosjekt. I sin utredning knyttet til detaljreguleringen skriver blant annet Statens vegvesen: "Ved å velge alternativ 1 vil ny Fylkesvei 47 styrke sin funksjon som omkjøringsvei. Alternativ 1 vil gi best fremkommelighet og høyest trafikksikkerhet. Alternativ 2 vil i mindre grad avlaste dagens veg enn alternativ 1" (alt 1 er den såkalte omkjøringsveien, alt 2 er tiltak på eksisterende vei). Vi må alle bidra til større respekt for at det er ulikt syn i denne saken og ikke bidra til å forsøke å sette de som mener noe annet i et negativt lys. Dette gjelder selvsagt også de som er for vei. Jeg la ut en oppfordring denne helgen i gruppen "Ja til ny hovedvei Karmøy" om å ikke omtale enkeltpersoner i statuser og kommentarer. Det er lett å forstå at folk trekker seg ut av disse diskusjonene når små ting trekkes ut av en sammenheng.

På spørsmålet om ny vei blir jeg og Mikkelsen neppe enige, og det har jeg selvsagt stor respekt for. Men jeg trekker ikke troverdigheten og intergriteten til Mikkelsen i tvil, og det bør heller ikke brukes som et argument for eget syn i en slik diskusjon.

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.