Henry Damman fra Statens Vegvesen.

– Har aldri hatt så mye henvendelser i et prosjekt før som dette

Skrevet av Kent Olsen
11.02.2019 19:57 - OPPDATERT 11.02.2019 20:57

POLITIKK: I en god time orienterte Statens Vegvesen kommunestyret i Karmøy mandag kveld, med både politikere og et stort antall engasjerte innbyggere på tilskuerplass.

I forkant av møtet var det demonstrasjoner både for og imot omkjøringsveien utenfor rådhuset i Kopervik, der «for-siden» stilte med i underkant av 50 representanter, mens «mot-siden» stilte med godt over hundre demonstranter.

– Jeg har aldri hatt så mye henvendelser i et prosjekt før som dette. Jeg har aldri vært med på maken, sa seksjonssjef plan og forvaltning, Ivar Thorkildsen.

Han fortalte at omkjøringsveien er vedtatt og definert som en omkjøringsvei, og at eksisterende vei gjennom Åkra ikke er definert til å bruke de avsatte pengene på.

– Per i dag så er en tydelig på at de pengen blir flyttet til andre prosjekter i Haugalandspakken, fortalte han om hva som skjer hvis en ikke går for en omkjøringsvei i dag.

Trafikkmengden som bestemmer

Prosjektleder Haugalandspakken, Henry Damman, tok over mikrofonen og viste til tall at fylkesveien mellom Åkra og Veakrossen er den som er mest utsatt for ulykker i kommunen, og at det viktigste punktet til vegvesenet er å få bedre trafikksikkerhet, færre ulykker og nestenulykker.

Han la også til at det ikke er veier som er største trussel for fuglene som er på rødlisten.

– Det er slåmaskiner, sa han.

Han ønsket heller ikke å legge skjul på at det er noen bønder som blir hardt berørt.

– Det er trasig, men sånn er det å bygge vei, kommenterte han.

Høringsperiode i april

Damman fortalte at en håper å få planene ut på høring 1. april, og en vil også ha folkemøte der en går gjennom alle detaljer.

Går alt etter planen kan anleggsstart skje allerede på senhøsten 2019.

– Kan ikke flytte pengene

Høyres Aase Simonsen lurte på om hvis en sier nei til omkjøringsveien og bytter den ut om det ville ta lengre tid, og spurte videre om hva som da skjer på Åkra og hvor lang tid en må vente for at ting kan skje i byen hvis en tar et slikt valg.

– En kan ikke flytte pengene. Det betyr en ganske stor oppgradering og mye penger. Faktisk er det som kom dårligst ut av alle alternativene, svarte Thorkildsen.

Etter orienteringen fra Statens Vegvesen ble de fremmøtte vist en illustrasjonsfilm som viser hele veien.

KrFs Yngve Eriksen lurte på om Statens Vegvesen hadde smugtittet inn i himmelen da han så filmen.

– Jeg er styrket i troen på at dette blir et godt prosjekt for hele Karmøy. Jeg gleder meg til veien kommer, sa han.

Helge Thorheim (UA) ønsket å vite mer om hvordan en jobber med reguleringsplanen sammen med Fylkesmannen.

– Vi har hatt flere samtaler med Fylkesmannen. Vi oppfatter at vi er i god dialog og ser samme utfordringer, spesielt delen i sør som er utfordrende for Fylkesmannen, sa Damman, før Thorkildsen tok over.

– Fylkesmannen har innsigelsesmyndighet, men det har vi også i forhold til trafikksikkerhet. Dette er gode diskusjoner, sa han.

Odd Magne Hansen (SV) ønsket å vite mer om Åkrapakken og om det fortsatt er et alternativ.

– Vi er bundet av kommunedelplanen, sa Damman.

– Å flytte penger til andre, nye prosjekter innenfor Haugalandspakken er ikke mulig. Karmøy kommune har vedtatt omkjøringsveien. Det er helt mulig for kommunestyret å vedta noe annet. Da stopper vi planleggingen og flytter pengene innenfor dagens rammer, fortsatte Thorkildsen.

Les mer om:

Politikk Karmoynytt