Foto: Mattilsynet

Hamburgere mistenkt kilde til utbrudd av E. coli

Det melder Mattilsynet i en pressemelding.


HELSE: I en pressemelding fredag melder Mattilsynet at Nordfjord Kjøtt trekker tilbake fryst Hamburger Classic, 800g, med best før-dato 24.03.24 og 25.03.24, og Big Beef Burger Thick and Juicy, 360g, med siste forbruksdag 16.07.23.

Dette grunnet at produktene er mistenkt kilde til et pågående utbrudd av E. coli (EHEC)-infeksjon.

– Mattilsynet ble i slutten av juli varslet av Folkehelseinstituttet om et nasjonalt utbrudd med mage-tarmbakterien EHEC. Det var da påvist smitte hos et fåtall personer, bosatt i ulike deler av landet. Det ble igangsatt utbruddsetterforskning i samarbeid mellom Mattilsynet, Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og kommuneoverleger, melder Mattilsynet. 

Produktene som trekkes tilbake har blitt solgt hos Rema1000, og er nå fjernet fra butikkhyllene.  

– Mattilsynet oppfordrer forbrukere til å sjekke siste forbruksdag, dersom de har slike produkter i fryseren. Bakteriene tåler frysning, heter det i pressemeldingen. 

De melder at utbruddsetterforskninger er kompliserte, og det er ikke alltid mulig å finne smittekilden, men Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har innhentet informasjon fra de syke personene om hva de har spist, både hjemme og ute, og hva de har vært i kontakt med.

– Vi har også bedt pasientene om detaljer fra kvitteringer for bedre å vite nøyaktig hva de har handlet, sier Catherine Signe Svindland, seniorrådgiver i seksjon biologisk mattrygghet i Mattilsynet.

Så langt er det meldt om 15 pasienter i alderen fra under 5 år til 55 år, bosatt over hele landet. 

– Nordfjord har valgt å trekke produktene tilbake som et føre-var-tiltak for å beskytte forbrukerne mot en mulig helsefare. Utbruddsetterforskningen fortsetter for, om mulig, sikkert slå fast at disse produktene er smittekilden. Det kan på nåværende tidspunkt ikke utelukkes at andre produkter også vil bli trukket tilbake.