Arkivfoto

«Hårreisende informasjon fra vegvesenet og styringsgruppa i Haugalandspakken»

Skrevet av Hein Berdinesen
23.05.2019 21:27

LESERINNLEGG: Den 23. mai sendte NRK-Rogaland et radiointervju med seksjonssjef Ivar Thorkildsen i vegvesenet og Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn. Sistnevnte sitter i den politiske styringsgruppa i Haugalandspakken, sammen med ordførere og varaordførere fra de andre kommunene i pakken.

Intervjuet handler om styringsgruppas søknad om en dobling av takstene i Haugalandspakken, som fortsatt er til behandling hos vegdirektoratet. Det kommer fram at Haugalandspakken har gått glipp av omtrent 600 millioner som følge av den lange behandlingstiden, som er det samme beløpet som totalgjelden i Haugalandspakken.

Alt dette betyr at det langt fra er penger nok til å dekke alle de planlagte store prosjektene i pakken uten en rask dobling av takstene – det er ikke en gang sikkert at prosjektene kan dekkes gjennom en takstøkning, noe som vil bety en utvidelse av Haugalandspakken og mange nye år med bompengeinnkrevinger. 

Det kommer tydelig fram i reportasjen at prosjektene det er snakk om, er Veakrossen-Helganes på Karmøy, Fagerheim-Ekrene fra Haugesund til Sveio, og omkjøringsveien Åkra sør-Veakrossen på Karmøy.

Altså: Konsekvensen er at to av disse prosjektene må utgå.

Jeg trodde knapt mine egne ører da jeg hørte svarene fra Thorkildsen og Mohn: Styringsgruppa har ifølge Mohn «hele tiden trodd at det er penger nok», mens årsregnskapene, som alle har tilgang til, hele tiden har vist at det langt fra har vært penger nok, samt at pakken har en veldig høy gjeld.

Styringsgruppa i Haugalandspakken har altså prioritert store prosjekter i Haugalandspakken uten å vite hvor mye penger de har til rådighet, samtidig som de planlegger ut fra en takstøkning som de ikke vet om de i det hele tatt får.

Dette er jo hårreisende informasjon, og vitner om en elendig økonomi- og prosjektstyring.

Torkildsen sier i innslaget at økonomi og prosjekter ikke skyldes dårlig planlegging hos vegvesenet eller i styringsgruppa. Nei vel?

Uansett om man er for eller mot omkjøringsveien mellom Åkra sør-Veakrossen: Forutsetningen for at Karmøy gikk inn i Haugalandspakken i 2007, var at kommunen skulle få en ny fv. 47 fra Skudenes til Haugesund-grensa. Strekningen fra Skudenes til Åkra ble raskt lagt død, og nå ryker mest sannsynlig Veakrossen-Helganes også.

Da sitter vi igjen med en 700 millioner kroner dyr omkjøringsvei i Ådland- og Åkramarka som ikke har noen kobling til noe som helst, og som bare vil ligge der som en mer eller mindre unyttig blindtarm, ødeleggende for omgivelsene.

Hvis det ikke dette er dårlig planlegging, hva er det da? Uflaks?

Styringen av Haugalandspakken er åpenbart helt ut av kontroll, og den må settes under administrasjon snarlig.