Geir Allan Stava.
Leserinnlegg:

Håper politikerne har bedre vett enn administrasjonen

Rådmannen foreslår kutt på 12,4 millioner i skolebudsjettet for neste skoleår. Dette betyr et kutt på om lag 20 lærere og/eller andre ansatte. Bakgrunnen er at det anslås å bli 44 færre elever i Karmøyskolen fra høsten 2023.


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her

MENINGER: En estimert nedgang på 44 elever fører altså til et kutt på ca. 20 stillinger! I hvilken verden høres dette rimelig og logisk ut? 

Det som bestemmer kostnadene i skolen, er først og fremst hvor mange klasser det er. En nedgang i elevtallet som ikke fører til færre klasser gir nesten ingenting i innsparing. La oss si at vi har 50 elever på tiende trinn på en ungdomsskole i år. Neste år er de ferdige med ungdomsskolen og det nye åttende trinnet er på 40 elever. Men enten det er 50 eller 40 elever er resultatet to klasser. I utgangspunktet er det ingen innsparing her selv om elevtallet går ned.

Å basere skolebudsjettet på en stykkprisordning per elev, fører aldeles galt av sted. Skolebudsjettet må baseres på tall fra virkeligheten, og da er det antallet klasser som må ligge til grunn.

Skolenes landsforbund Karmøy setter vår lit til at politikerne i Karmøy kommune skjønner virkeligheten i skolen bedre enn det som ligger til grunn for budsjettforslaget. Gjennom pandemi og lærerstreik har jo nesten alle politikere i landet uttrykt stor bekymring for «de sårbare barna». Ja, hele begrunnelsen for forslaget om tvungen lønnsnemnd går jo på denne bekymringen.

Hvis politikerne i Karmøy deler denne bekymringen, kan de umulig gå for de foreslåtte kuttene. Tvert om burde man da heller styrke skolebudsjettet. Færre lærere og/eller andre ansatte vil gjøre det vanskeligere å både se og følge opp de elevene som trenger det mest. Det tror vi politikerne skjønner, uavhengig av parti. 

Vi vet alle at å forebygge sosiale utfordringer og psykisk vanhelse er klokere både rent menneskelig og økonomisk enn å forsøke på å reparere oppståtte skader. Å kutte i skolebudsjettet med 12,4 millioner for neste år, og enda mer i alle år videre i økonomiplanen, er å be om mer trøbbel og økte utgifter i fremtiden. Skolenes landsforbund Karmøy håper inderlig at våre politikere ser dette, og handler deretter.

Geir Allan Stava

Hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund Karmøy

Les mer om:

leserinnlegg