Vikarprest i Karmøy, Sigfred Sørensen.

«Guds gode vilje for oss og familien vår»

ANDAKTEN: Dagens bibeltekst: Tekst: Mark. 10, 2-9


Både før og etter teksten vår i dag, tar Jesus barna inn til seg og velsigner dem. Midt inn i denne sammenhengen, kommer fariseerne og gir Jesus et vanskelig spørsmål, bare for å sette ham på prøve: Hva mener du om skilsmisse? Er det tillatt å skille seg? Det var stor diskusjon om dette blant jødene på Jesu tid. Men Guds vilje er ikke noe diskusjonstema, Guds vilje handler om oss og våre liv. Og Guds vilje for ekteskapet er å ta vare på livet og hverandre og ta vare på barna våre.

Jesu svar på fariseernes spørsmål, er at mann og kvinne skal være ett, og det som Gud har sammenføyd, skal ikke mennesker skille. Helt fra skapelsen av har disse ordene stått som et vern om ekteskapet, de betyr at fra nå av er det ektefellen som skal ha min fremste lojalitet.

Det er mange i vår tid som har sterke meninger om ekteskap og samboerskap, om skilsmisse og gjengifte, og de siste årene særlig om kjønnsnøytrale ekteskap. Det er i grunnen litt rart at vi her i landet har så sterke meninger om samlivsspørsmål, for samlivet er jo i krise hos oss. Knapt noe land har så stor skilsmisseprosent som Norge, og de fleste av oss har vel hatt dette nært inn på livet. 

Jeg har viet mange hundre par i mitt virke som prest, og jeg opplever som regel alltid at brudeparet har et tydelig ønske om å gå inn i et livslangt ekteskap. Jeg har heller ikke gjennom mekling og sjelesorg opplevd noen lettvint skilsmisse. Men likevel brytes 50% av norske ekteskap opp. Hva er det som holder på å skje?

Jeg kan ikke gi noen enkel løsning på dette problemet, men jeg kan med frimodighet holde fram det Jesus sier er Guds gode vilje: At mann og kvinne skal forlate sine foreldre og være ett, og ta vare på det Gud har sammenføyd. Det er mange ting som blir annerledes, når vi går inn for å ta vare på noe, i stedet for å diskutere om det er verdt å ta vare på det. 

Det er en utfordring for oss alle å bygge kristne hjem, der Jesus er velkommen, og der vi møter hverandre med samme respekt som Jesus møtte alle mennesker. Og ikke minst der vi tar vare på barna, slik Jesus tok vare på de små.

 
Sigfred Sørensen,
vikarprest i Haugaland og Karmøy