May Ingunn Vrålstad, sokneprest i Torvastad. Foto: Bodil Hagen

– Guds folk levde i mange år under Lovens nåde og sannhet

Preketekst: Evangeliet etter Johannes 1, 15-18

Selv om jula er over og sola er snudd er morgenene fortsatt mørke. En morgen med klarvær kan jeg etter frokost se at himmelen blir rød i øst, og jeg gleder meg, for det betyr at snart kommer solstrålene til syne på hustakene.

Guds folk levde i mange år under Lovens nåde og sannhet. Loven var som morgenrøden på himmelen. Folket ventet på at Gud skulle åpenbare sin Messias. Johannes Døperen er profeten som trekker oppmerksomheten mot Jesus: Den enbårne, som er Gud … har vist oss hvem han er.

Johannes Døperen var den siste av profetene. Han levde i Guds gamle pakt, under Loven som ga nåde og sannhet i livet. Alt vi vet om Gud, det vet vi fordi Gud har valgt å avsløre – åpenbare – det. I gammel tid åpenbarte han det hellige navnet sitt for Moses, slik vi leser i 2. Mos 3, 13-15, som er en av søndagens lesetekster. Navnet kan transkriberes JHVH og oversettes til Jeg er. Forskere tror den korrekte uttalen var Jahve (før trodde man det uttaltes Jehova). I biblene pleier navnet å bli gjengitt med «Herren». Guds navn var en viktig åpenbaring. Guds navn ble snart oppfattet som så hellig at det ikke kunne uttales annet enn ved helt spesielle anledninger. Derfor har vi mistet kunnskapen om hvordan det uttales.

Etter Lovens morgenrøde kommer selve Solen til syne: Jesus, med den nye pakt, gir oss mer nåde enn Loven – nåde over nåde. I Jesus kom mer enn en profet. Her er mer enn en rabbi (lærer). Han er også mer enn Messias. Jesus åpenbarer mer av Gud og hvem Gud er.  Han åpenbarer at Gud JHVH frelser. Navnet Jesus betyr nettopp dette: JHVH frelser. 

Juletiden er definitivt over i kirken og vi er godt inne i åpenbaringstiden. Tekstene dveler nå ved hvem denne Jesus egentlig var. Det tok tid for Jesu etterfølgere å ta inn over seg den fulle sannheten. Det kan ta tid for oss også, selv om vi er gitt fasiten. Vi har kanskje mange bilder og historier vi tenker på når vi hører om Jesus. Men har vi tid og mot til å ta innover oss den fulle sannheten om hans vesen?

Navnet som Moses fikk åpenbart, så høyhellig at det ikke kunne nevnes, dette Navnet ble nå fullstendiggjort: JHVH frelser. Den Jesus vi kjenner fra bibelen, som blir født i en stall, helbreder, taler, dør og står opp, han er den evige Guds Sønn, Guds Ord, Gud av Gud. I julen vektlegger vi at Jesus kom ned til vår jord, hans menneskeliggjøring. Nå, i åpenbaringstiden, søker vi å gripe Jesu guddommelighet.

Åpenbaringstiden er også en tid der kirken vektlegger misjon. Åpenbaringen Gud har gitt oss skal ut til alle mennesker. Det er ikke en hemmelighet vi skal holde for oss selv, en slags skjult kunnskap vi skal vokte. Åpenbaringen om at Guds Sønn kom til oss skal gjøres kjent for alle. Dette betyr ikke bare at kristne i Norge har et ansvar for å forkynne eller støtte misjonsarbeidet i andre land. Det betyr vel så mye at vi kan få være mottakere: vi kan få høre forkynnelse fra våre søsterkirker ute i verden og få vokse i troen med deres hjelp.

May Ingunn Vrålstad

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Sokneprest i Torvastad