Geir Allan Stava.
Leserinnlegg:

«Grindhaug skole bør opprettholdes som egen skole på Åkra»


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

MENINGER: Skolenes landsforbund Karmøy (SLK) mener Grindhaug skole bør opprettholdes som egen skole på Åkra. Sammenslåingen i forbindelse med bygging av ny skole bør derfor bare omfatte skolene Åkra og Ådland.

På lengre sikt er vi ikke overbevist om at det er nok med en skole for hele Åkra. Ved å beholde Grindhaug som egen skole, gir vi framtidige generasjoner større fleksibilitet dersom befolkningsutviklingen øker mer enn prognosene per i dag tilsier. 

Grindhaug skole kan jo eventuelt slås sammen med nye Åkra skole også på et senere tidspunkt dersom prognosene om befolkningsøkning slår til. Det motsatte vil være mye vanskeligere.

SLK kan ikke se at det er faglige eller pedagogiske grunner til å slå sammen alle tre skolene. Nye Åkra skole vil være stor nok til å tilby et veldig godt læringsmiljø for elevene, og et faglig sterkt miljø for de ansatte også uten Grindhaug. Grindhaug skole har allerede alle disse kvalitetene.

SLK oppfatter at argumentene for å slå sammen alle skolene først og fremst er økonomiske, ikke pedagogiske. Det gir muligheter til færre ansatte, både lærere og miljøarbeidere, hvis man slår sammen alle tre skolene. SLK kan ikke se at færre ansatte vil gi elevene et bedre tilbud. Gjennomgående større klasser ved den nye skolen enn det er på de tre nåværende vil neppe være til verken elevers eller ansattes fordel. Vi frykter at det motsatte vil være tilfelle.

SLK er opptatt av trafikksikring. Uavhengig av hvor mange skoler som blir sammenslått må man sikre trygg kryssing av hovedveien. Vi ser for oss underganger, siden det er mest praktisk for syklende. Hvor mange slike som trengs, avhenger av hvor mange skoler som blir sammenslått. Hvis det bare blir Åkra og Ådland, rekker det kanskje med én. Blir alle tre skolene sammenslått, bør det minst være tre. SLK kan ikke se at trafikksikring er en del av kostnadsoverslaget for ny skole.

Det bør bygges ny gymsal/hall til nye Åkra skole. Så vidt vi forstår er Åkrahallen allerede ganske sprengt på kapasitet. Hvor stor en slik ny gymsal/hall bør være, avhenger også av hvor mange skoler som sammenslås. Blir Grindhaug også med, vil kapasiteten måtte økes ganske betraktelig. Kostnadsoverslaget forutsetter at det ikke skal bygges ny gymsal/hall. Dette vil bli en betydelig ekstrakostnad om forutsetningen ikke slår til.

SLK gjør oppmerksom på at både trafikksikkerhetstiltak og nye fasiliteter for kroppsøving vil bli mye mer omfattende, og følgelig dyrere, om Grindhaug blir med på sammenslåingen.

SLK ber politikerne om å ha litt is i magen. Ikke gjør et irreversibelt vedtak som kan vise seg å være en kortsiktig og feil løsning på lengre sikt. La sammenslåingen i første omgang dreie seg om Åkra og Ådland. Behold Grindhaug som egen skole.

Et slikt vedtak er ikke irreversibelt, men et vedtak om å legge ned Grindhaug vil fort bli det.

Geir Allan Stava, hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund Karmøy.