Marianne Sol Levinsen.

«Greta Thunberg er 16 år, og har klart det som ingen av oss som gidder…»

Skrevet av Marianne Sol Levinsen
30.09.2019 08:31

MENINGER: Greta Thunberg er 16 år, og har klart det som ingen av oss som gidder å lese dette klarer, eller kan håpe på å oppnå, nemlig å få unge mennesker engasjert i politikk og miljø (sagt av ap medlem som stiller til valg).


Og er så enig. Når jeg var på Gretas alder var jeg selv aktiv i politikk som handlet om det samme, i grønn ungdom. I den tiden var ikke klima og miljø like mye i vinden som nå, der vi ser det er en stor diskusjon om hun har rett eller ikke, eller handler egentlig diskusjonen i media om dette?


Enkelte er mer opptatt av om at Greta er et barn som ikke burde vært i denne settingen, og helt enig- men hvorfor er hun så engasjert?!


Når det er sagt er det enda mer viktig enn noen gang å tenke over de konsekvenser handlingene vi gjør i offentlige anskaffelser og i privat beslutning angående miljø og klima. 


Vi har på Haugalandet sett store debatter rundt både vindkraft og andre politiske saker som setter miljø og naturmangfold i andre rekkefølge over lengre tid, spesielt på Karmøy.


Men vi ser en hets av voksne mennesker på nett som handler om mye annet enn hennes budskap og det er mer skremmende enn det. «Hva kan vi i lille Norge gjøre i den globale miljøproblematikken?» (blant annet spør enkelte)


Enkelte mennesker prøver å tone ned hennes budskap om hva som er elefanten i rommet, og det er så typisk når det er en «søt jente med musefletter»som formidler dette.


I dag er det verdens fattige som kjenner klimaendringene sterkest på kroppen. Dette er mennesker som bor i land med lave utslipp, og som har svært liten skyld i problemet som nå går ut over dem.


Norge, med sin enorme oljebaserte rikdom og høye levestandard, og svært høye økonomiske, teknologiske og menneskelige kapasitet, har et stort ansvar i den globale klimadugnaden.


Vi må da tenke helhet, og ingen lunsj er gratis. Politikere må være fremoverlent men det er en helt annen diskusjon;

Hva om det var en mann av høyt ansiennitet formidlet det samme? Hadde da diskusjonen vært den samme av saklighet? 


Jeg kjenner ingen søte menn med musefletter med høyt miljøengsjament for såvidt.
Det vises igjen gang på gang at likestilling blir krasjet om det er en ung dame som «tar ordet»


Kan vi stille oss bak en person som formidler et viktig budskap som klarer på en smart måte å sette det høyt på agenda å imøtekomme den fakta at vi muligens har et stort miljøproblem, eller er vi for opptatt av å sette spørsmål om den stemmen som prater er kapabel til å gjøre det.


Denne hetsen Greta utsettes for skremmer nok mange unge, ikke minst jenter å våge å stå frem, og det er langt fra ok.


Dette kalles å kneble og latterliggjøre et barn/ ungt menneske for sine meninger.
Så jeg sier «how dare you! Lets make the world Greta again»

Marianne Sol Levinsen

Kommunerepresentant Sv Karmøy