Kenneth Halleland, Karmøy AP.

«Gråtekonen i Høyre»

Skrevet av Kenneth Halleland
04.09.2019 18:46 - OPPDATERT 04.09.2019 20:17

MENINGER: Det kan hende at det var flåsete av meg å stemple høyresiden i karmøypolitikken som gråtekoner. Men svaret jeg fikk fra Høyres Jan Birger Medhaug i Karmøynytt den 26.08.19 viser med tydelighet at de har i det minste en gråtekone. Han sutrer og bruker mer energi på å gå på meg som person enn på Arbeiderpartiets fremtidsrettede politikk for de eldre i Skudeneshavn og resten av kommunen.

Høyres listekandidater har brukt mye energi denne valgkampen på å stemple rivningen av sykehjemmet i Skudenes som vanvittig. De har lagt ut videoer av gravemaskiner som river bygningsmassen for å understreke sin fortvilelse. 

Høyre har også forsøkt å tegne et bilde av at det ikke foreligger en plan for en ny institusjon i Skudeneshavn. Karmøy Høyre har medlemmer i Helse og omsorg og de sprer falsk usikkerhet om dette. Rett og slett fake news og det er ikke fair play verken overfor politiske motstandere eller innbyggerne i Skudeneshavn. 

Medhaug og Høyre husker åpenbart ikke hva Høyre har stemt for. Våren 2011 ble ny omsorgsplan behandlet i både Helse- og omsorg og i kommunestyret. Både Høyre og Arbeiderpartiet stemte for planen. 

Rivning av sykehjemmet i Skudenes til fordel for et nytt og moderne omsorgssenter med heldøgnsplasser for de mest pleietrengende av våre eldre, er ingen ny og banebrytende ide. Dette var en del av planen både Arbeiderpartiet og Høyre stemte for i 2011, mens Kjell Arvid Svendsen var ordfører.Dette var i oppkjøringen mot kommunevalgkampen i 2011.

Det velgerne kan være trygge på er at Arbeiderpartiet står ved også tidligere løfter og tidligere vedtak. Vi ønsker et mer moderne institusjonstilbud i Skudeneshavn enn det vi kunne klare å få til i den gamle bygningsmassen. Vi synes alle innbyggerne i Karmøy, uavhengig av hvor de bor, bør ha krav på like godt omsorgstilbud.

Høyre har ingen troverdighet lenger når det gjelder eldreomsorg. I denne saken viser Høyre at de vingler og fører innbyggerne bak lyset gjennom sine vedtak og de sprer uriktig informasjon for å skape usikkerhet. De viser også at de vil gi innbyggerne i Skudeneshavn et annenrangs tilbud. Hvem er det Høyre svikter neste gang? Er det løfter for fastlandet de da løper fra? 

Det eneste konkrete vi har fått fra Høyre når det gjelder eldreomsorg i oppløpet til valgkampen, er ordførerkandidatens forslag om at de ansatte i hjemmetjenesten skal spise lunsjen sin i bilen for å nå over flere brukere – et vanvittig forslag fremmet fra kommunestyrets talerstol. Vi tror ikke slik behandling av de viktige ansatte i vår eldreomsorg vil gi bedre kvalitet på eldreomsorgen. 

Når dere går til valgurnene den 9. september er det trygt å vite at dere kan stole på Arbeiderpartiet. Vi står fortsatt ved vedtak vi gjorde i 2011. Vi står fortsatt for at vi skal utvikle en moderne og fremtidsrettet helse- og omsorgspolitikk for hele kommunen. Og hvis du vil ha en lokalpolitiker som brenner for dette, så kan du gi meg et kryss eller en slenger.