Alf Magne Grindhaug (KrF) og Geir Sigbjørn Toskedal (KrF).

«God transportplan for Haugalandet»

Fredag la samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) frem nasjonal transportplan (NTP 2022-33). Regjeringens mål for NTP er å levere en plan som man faktisk kan tro på, en plan som er realistisk å kunne gjennomføre. For første gang løftes også barnas behov inn i NTP med et eget kapittel – Barnas Transportplan – med fokus på trygge skoleveier og god opplæring.

LESERINNLEGG: Om vi løfter blikket utover vår region og ser hele Sør-Vestlandet under ett ser vi tydelig at Haugalandet blir sittende som et nav midt i storsatsningene på Sør-Vestlandet i den nye planen. 

Rogfast og Hordfast ligger begge inne i planen. At disse prosjektene nå blir bygget befester samtidig E134 over Haukeli som den viktigste transportkorridoren fra vest til øst. Vi er godt fornøyd med at ny tunnel mellom Seljestad og Røldal er fullfinansiert med 3,1mrd kroner. Dette er første store prosjektet for å sikre en helårsåpen vei på strekningen mellom Seljestad og Vågsli. Når dette delprosjektet på E134 er ferdigstilt vil turen over fjellet være 6,4km kortere og reisetiden for tunge kjøretøy redusert med hele18 minutter. Dette vil ha stor betydning for næringslivet som sparer både miljøet, tid, slitasje på biler og store drivstoffutgifter.

Videre ligger det inne 130 millioner til utbedring av strekningen Helganeskrysset – Husøy på Karmøy. Disse første 3 kilometerne av E134 har en særdeles dårlig standard og en utbedring her vil bidra til stor næringsutvikling i vår region. 

Karmsund havn er en aktiv næringsutvikler og skal bruke massene som hentes ut fra Rogfast tunnelene til å bygge ny kailinje på mer enn 1000 meter og et 100 mål stort område for prosjekter, næringsetableringer og til godshåndtering. I tillegg til dette opparbeider de i disse dager 150 mål industriområde på Husøy. En utbedring av veistrekningen er helt avgjørende for at disse store områdene i det hele skal kunne bli godkjent til å tas i bruk.

Innen få år vil forbedringen av denne veistrekningen kunne gi opp mot 1000 nye arbeidsplasser til Haugalandet.

Som Haugalendinger er vi fornøyd med regjeringens prioriteringer i NTP hvor vi er glade for at de store midlene brukes til å knytte store bo og arbeidsmarkeder tettere sammen. Kombinasjonen mellom utvikling av havneområdet på Husøy og god infrastruktur mellom Stavanger, Bergen, Oslo og Haugalandet vil være en viktig bidragsyter til å flytte mer gods fra vei til kjøl. Dette vil i sum bidra positivt både for klimautslipp og trafikksikkerhet, noe vi mener  er svært bra!

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.