Ansvarlig redaktør i Karmøynytt, Øystein Merkesvik.

«Glasur med bismak»

Skrevet av Øystein Merkesvik
19.02.2019 08:03 - OPPDATERT 19.02.2019 09:03

LEDER: Vi tipper mange rådmenn skulle likt å være i samme sko som Vibeke Vikse Johnsen da hun mandag la frem årsregnskapet til Karmøy kommune for 2018.

Et netto driftsresultat på 73,4 millioner kroner er ikke hverdagskost i kommune-Norge, og i det store og hele viser tallene at rådmannen styrer en veldrevet organisasjon med kontroll i sysakene.

At en kommune i det hele tatt skal gå med flere titalls millioner kroner i pluss er et tema for seg selv som vi skal la ligge i denne omgang. Det viktigste er uansett at kommunen leverer kvalitetstjenester til oss innbyggere, og er et attraktivt sted å etablere seg og skape en god og trygg fremtid.

Akkurat det siste kommer til å bli spesielt viktig i årene fremover. I dag opplever kommunen at ungdommen kniper igjen, og at flere og flere barnehageplasser står tomme. I løpet av tre år har det blitt 118 færre barn i de lokale barnehagene, noe som tilsvarer en hel barnehage med ansatte og alt som hører med.

Selv om kostnaden blir mindre for kommunen på kort sikt, er vi avhengig av å produsere nye karmøybuer for å kunne øke skatteinntektene og ivareta tjenestenivået fremover. Disse skal bidra til å betale regningen for en stadig mer kostbar eldregenerasjon som virkelig tar for seg av kommuneøkonomien, noe rådmannen ikke la skjul på under sin presentasjon.

– «Over tid tåler vi ikke at brukerbehovene øker vesentlig mer enn veksten i befolkningen, og det antall eldre skulle tilsi», sa Vikse Johnsen i det som må kunne tolkes som en klar bekymringsmelding.

Som vi har sett i lange tider sliter helse og omsorgsetaten med å budsjettere kostnadene for denne brukergruppen og tallenes tale viste at etaten endte med et overforbruk på 41,7 millioner kroner i fjor. Av dette tilfalt omsorg hele 33,5 millioner kroner.

Det er altså med en aldri så liten bismak på glasuren Vibeke Vikse Johnsen la frem sitt første årsregnskap som rådmann i Karmøy. Hun kan trøste seg med at resten av landet har de samme utfordringene, og at ikke alle har like mye penger å hente på kontoen når regningene forfaller.

– Vi kan konkludere med at vi er i balanse, avsluttet rådmannen på nøkternt karmøyvis.

PS! Se hele presentasjonen til rådmannen og økonomisjefen på Karmøynytt sine nettsider.

Les alt om:

Karmoynytt Leder