Kenneth Halleland, Karmøy AP.

«Gjennomføringskraft i eldreomsorgen»

LESERINNLEGG: Representanter fra Karmøy Høyre og Karmøylista hadde lørdag et innlegg i Haugesunds Avis om fremtidens eldreomsorg på Karmøy. Der løper begge partiene fra tidligere enighet om hvordan eldreomsorgen skal utvikles i Karmøy kommune fremover, særlig i forhold til utbygging av seniorlandsbyen på Spanne.

Plutselig har en utbygging på en nabotomt av omsorgssenteret på Norheim blitt den nye vinen. Dette er en tomt kommunen ikke har ervervet, den er regulert som landbruksareal med matjord og den er lenger borte fra byggestart enn arealene på Spanne. Området må ved en endring gjennom en omfattende omregulering vi ville ha liten mulighet for å få aksept for. Det er heller ikke areal nok på Norheim til den utbyggingen fastlandssiden og kommunen trenger. På Spanne er arealet ferdig regulert og arealet er stort nok.

På Norheim er det i dag to spesialiserte funksjoner. Det ene er utskrivingssenger med korttidsopphold for pasienter som utskrives fra sykehus, men ikke er friske nok til å flytte hjem. Det andre er lindrende avdeling for de som er alvorlig syke og i livets siste fase. Ingen av disse funksjonene gir noen positive synergier med ordinære eldreomsorgsplasser på samme sted.

Det eneste som er sikkert om tiden som står foran oss er at vi trenger mer eldreomsorg og mer spesialisert omsorg. De brukerne som får tilbud om heldøgns pleie av kommunene vil være flere, eldre og sykere enn det vi har vært vant til og det vil stille krav til kommunene. Det er denne utviklingen vi i Karmøy Arbeiderparti og posisjonspartiene vil møte.

Vi møter utfordringen ved å være handlekraftige og forholde oss til planer som tidligere har blitt vedtatt som styrende for utviklingen. Det skal vi fortsette med. Vi kan ikke vingle slik som Høyre og Karmøylista. De fremstår som totalt uten retning og bytter på å skyte hverandre i foten. Det er ikke usikkerhet om utviklingen av eldreomsorgen innbyggerne nå trenger.

Innbyggerne i Karmøy kan stole på posisjonen og Karmøy Arbeiderparti. Vi gjennomfører det som kommunestyret har blitt enige om i de langsiktige planene. Vi gjennomfører med høyt fokus på kvalitet, for både beboere og ansatte, og bygger i noen tilfeller (som i Skudeneshavn) nytt fremfor å pusse opp gammelt. 

Vi er sikker på at innbyggerne ikke er tjent med politikere som vingler, opponerer mot planer de selv har vært med på å vedta og fremstår litt som en trassig 3-åring som må møtes med omvendt psykologi. Hadde posisjonen foreslått å skrinlegge Spanne for å utvikle Norheim videre, så er vi ganske overbevist om at Høyre og Karmøylista, for opponeringens del, ville gått hardt inn for Spanne. Det er en slitsom situasjon, men det er å håpe at også disse partiene skjønner at det er behov for tverrpolitisk enighet i så viktige og langsiktige saker. Det er kun det som gir en langsiktig og stabil retning på utbyggingen av kapasiteten i eldreomsorgen.

La oss samle oss tverrpolitisk om de planene vi har lagt og sammen vise innbyggerne at vi har gjennomføringskraft når fremtidens eldreomsorg skal skapes.

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.