I bakgrunnen skimtes fritidsfisker som drar teiner like ved Kopervik. Foto: Privat

Gir blaffen i advarsler mot å fiske krabbe i Karmsundet

Skrevet av Øystein Merkesvik
07.03.2019 13:21 - OPPDATERT 07.03.2019 14:21

KOPERVIK: Til tross for at det i en årrekke har blitt advart mot å spise skalldyr fra store deler av Karmsundet, foregår det et betydelig fiske etter krabbe i området.

En av dem som reagerer på fiskeriet er Jan Dorow som er bosatt I Torvvika ved Kopervik. Fra stuevinduet ser han daglig folk som setter ut og drar teiner i området, som tydelig er markert som svært miljøfarlig av myndighetene.

– Det ligger teiner på rekke og rad bortover her og fisket foregår gjennom hele året, sier han og viser Karmøynytt de mange blåsene som dupper i overflaten.

Miljøgifter

Området herfra og nordover til Storøy er rødmerket i Mattilsynet sin oversikt over forurensede områder man ikke bør spise skalldyr.

– «Ikke spis skjell og krabber fanget i hele Karmsundet, avgrenset i nord av en linje mellom Storøy og Tonjer fyr og i sør av en linje mellom Nordstokke og Krokaneset», heter det i advarselen som er publisert på nettsidene deres.

Årsaken til de tydelige advarslene er forekomster av miljøgiftene, PCB og PAH. PCB kan gi svekket immunforsvar hos mennesker, noe som kan øke mottakeligheten for infeksjoner og sykdommer og ulike PCB-forbindelser kan skade nervesystemet, gi leverkreft og skade forplantningsevnen. Fostre og spedbarn er mest følsomme for påvirkningen, heter det på nettsidene til miljøstatus.no, som er miljøinformasjon fra norske myndigheter.

PAH-konsentrasjonene finner man i nærheten av aluminiumsindustrien som i dette tilfellet handler om tidligere utslipp fra Hydro på Håvik.

– «PAH-forbindelsene og har mange alvorlige effekter som at det kan gi allergisk hudreaksjon, forårsake genetiske skader og kreft og stoffet kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader», opplyser miljøstatus.no.

(Saken fortsetter under bildet)

Den røde markeringen viser hvor Mattilsynet advarer mot å spise skalldyr.

Advarer

Karmøynytt har vært i kontakt med Mattilsynet om saken. Der fastholder man at det ikke bør spises mat fra dette området.

– Advarsler fra Mattilsynet gjelder deg som fisker og fangster til eget bruk. Det er du som har ansvaret for at den fisken du fisker er trygg, opplyser Chi T. Le som er seksjonssjef ved Mattilsynet, avdeling Sunnhordland og Haugalandet.

Selges i butikker?

Jan Dorow mistenker at det ikke bare er hobbyfiskere som drar teiner i området. Han har flere ganger sett fiskere som i dette området som han vet leverer krabbe til enkelte utsalg.

Ved Mattilsynet oppfordrer man folk som skal kjøpe krabbe om å sjekke hvor fangsten kommer fra.

–  Som fisker, fiskemottak og alle øvrige aktører som omsetter næringsmidler har man et selvstendig ansvar for at næringsmidler som omsettes er trygg og ikke inneholder giftstoffer som er over de lovpålagte grenseverdiene. Kjøp derfor krabber fra fiskemottak, registrert virksomheter eller fra fisker som dere kan stole på, er oppfordringen derfra.

(Saken fortsetter under bildet)

Leder i Miljøpartiet de Grønne, Karmøy Nils W. Krog og nabo Jan Dorow advarer mot krabbefiske i dette området.

Uvitenhet

Leder av Miljøpartiet de Grønne i Karmøy, Nils W. Krog oppfordrer publikum til å ta advarslene på alvor.  – Det som bekymrer meg aller mest er at jeg tror ikke folk vet om hvor farlig dette er. Om det blir omsatt eller ikke er ikke opp til meg å vurdere, men når krabbene blir trukket opp i dette området, så er det klart at de blir spist, sier han.

Dorow etterlyser bedre synlighet av advarslene slik at ingen skal være i tvil om hvor farlig det er å drive fangst i dette området.

– Slik det er i dag må man oppsøke informasjon på nett for å vite om det. Jeg mener det bør settes opp skilt rundt på Karmøy og informasjon på de lokale legekontorene, sier han.

Har du tips i denne saken? Send til [email protected]

 

Les alt om:

Karmoynytt