Arild Fagerland ved Kongen Marina i Oslo.

«Gi virksomhetene i sentrum et fasadetilskudd»

Skrevet av Arild Fagerland
19.05.2020 13:47

LESERINNLEGG: Karmøy kommune har satt av 40 millioner kroner til byutvikling i Skudeneshavn, Åkrehamn og Kopervik. Dette er et relativt ambisiøst beløp som kan gi et etterlengtet løft til Karmøybyene dersom de blir brukt riktig og målrettet. Men pakken virker å mangle en strategi med målrettede tiltak og måloppnåelse, utover å «støtte gode formål». 

I regjeringens byutviklingsprosjekt Sammen om sentrum kan vi lese at «Tomme gater, nedlagte butikker, slitne fasader, få møteplasser og mangel på byliv preger deler av sentrum mange steder.»

Byene på Karmøy er intet unntak fra regjeringens situasjonsbeskrivelse. Byene på Karmøy har riktignok mange gode butikker, med unikt innhold og dyktige ansatte. Men både virksomhetene og sentrum må tilby en opplevelse, en atmosfære og puls utover en ren handelstransaksjon. Videre i regjeringens rapport kan vi lese at «Et nettverk av gode byrom, åpne fasader med publikumsrettet virksomhet og trivelige fysiske omgivelser vil bidra til liv i gatene og til at flere ønsker å bruke stedet.»

I tidligere innlegg har undertegnede pekt på viktigheten av at butikker og serveringssteder klynger seg sammen på gateplan for å skape en bypuls.

Men hva med fasadene til virksomhetene?

Som regjeringens rapport viser til, påvirker byens fasader og estetikk både trivsel, identitet og omsetning. Derfor bør kommunen stille opp og hjelpe til med å gjøre sentrum til et hyggeligere sted å oppholde seg i. Bare tenk om du kom kjørende inn til Åkrehamn og ble møtt med 15 nye, åpne og profesjonelle butikkfasader. Markiser i ulike farger, planter, utemøbler, utstillingsvinduer og dekorative profiler. Byen hadde nærmest fremstått som ny. Men slike tiltak koster penger, selv om det bare er selve virksomhetsfasaden og ikke bygningene i sin helhet som oppgraderes. For virksomheter som allerede sliter med å få hjulene til å gå rundt ville dette vært svært vanskelig å gjennomføre.

Karmøy kommune bør derfor bistå publikumsrettede virksomheter innen butikk og servering med planskisser og konseptutvikling. Her kan kommunen engasjere en fasadearkitekt/designer som kan utvikle et grunnkonsept som enkelt kan tilpasses den enkelte virksomhet.

I tillegg bør det opprettes en tilskuddsordning der virksomhetene i samarbeid med byggeier kan søke for eksempel 80 prosent av kostnader inntil 200 000 for å gjennomføre selve oppgraderingen. Her kan det være krav til utforming innenfor gitte rammer, slik at sentrum fremstår helhetlig med en tydelig identitet. Med et budsjett på 6 MNOK og et gjennomsnittlig tilskudd på 150 000 ville hele 40 bedrifter i Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn kunne bidra til å løfte sine respektive sentra. 

Her har kommunen en god mulighet til å hjelpe næringsvirksomheter, løfte sentrum og bidra til et bedre bymiljø på en rask og effektiv måte.

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.