Arkivfoto, Geir Allan Stava

«Gi miljøarbeidere tid til planlegging»

Skrevet av Geir Allan Stava
16.06.2019 08:24

MENINGER: Skolenes landsforbund Karmøy (SLK) vil minne barnehagestyrere og rektorer om at også miljøarbeidere har rett på planleggingstid.Skal man kunne gjøre en god jobb i barnehager, SFO og skoler er man nødt til å planlegge. Det blir ikke gode læringssituasjoner hvis man må ta alt på strak arm.

Det er selvsagt for alle at lærerne må planlegge sine timer. God planlegging er forutsetningen for vellykket undervisning. Det er vel knapt noen som bestrider dette. Av en eller annen grunn er ikke dette like opplagt når det kommer til andre ansatte i barnehage, SFO og skole.

SLK ser ingen grunn til at det skal være annerledes for miljøarbeidere. Tid til planlegging vil også styrke kvaliteten på miljøarbeidernes arbeid. I neste omgang vil både barn/elever og lærerne tjene på dette.

Til slutt vil vi i SLK igjen minne rektorer og barnehagestyrere om at miljøarbeidere har rett til tid til planlegging. Dette går fram av særavtalen. Sørg for at denne retten blir en realitet til neste skole- og barnehageår.

Geir Allan Stava,
hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund i Karmøy