«Gi Karmøynaturen en stemme ved årets valg!»

Skrevet av Hein Berdinesen, Gunvar Mikkelsen, Gaute Sanson
22.05.2019 07:24

MENINGER: Valgkampen har så smått kommet i gang, og et sikkert vårtegn (annen hvert år) er politikerne – som nå igjen gjør seg synlige både i media, på stands og gjennom ulike besøk til bedrifter, eldrehjem, skoler osv. Det handler om å snakke med velgerne, altså deg og meg, og overbevise oss om at vi bør stemme på nettopp deres parti. En sak det imidlertid ikke går an å snakke seg bort fra, er partienes miljøpolitikk. Denne politikken viser blant annet igjen i statistikken over hvor store natur- og landbruksområder som omreguleres til veier, boliger og andre inngripende og omveltende formål – og som på den måten blant annet fortrenger arter, ødelegger landbruksområder, turområder osv.

Artsdatabanken – som er de som utarbeider den norske rødlisten over truede arter – konkluderer med at hele 9 av 10 truede norske arter påvirkes av arealendringer. På Karmøy er det mange arealsaker som gjør naturen og landskapet fattigere, både på opplevelser og arter. Et stort prosjekt, som fortsatt ikke har blitt realisert, men som vil få store konsekvenser både for natur, truede arter, verneområder (Heiavatnet og Tjøsvollsvatnet naturreservater), landbruk og turområder, er den beryktede omkjøringsveien. De store konsekvensene som prosjektet vil få, har medført at saken har fått rikelig med nasjonal oppmerksomhet det siste året.

De av velgerne som er glade i karmøynaturen og landskapet bør bite seg merke i hvilke partier som er mot denne veien, og stemme på ett av disse. Både Venstre, SV, MDG og Rødt er mot prosjektet, og har særlig framhevet hensynet til naturen, landbruket og turområdene som viktige årsak til dette. Frp er gledelig nok også mot prosjektet, men de har for det meste fremhevet at prosjektet representerer en lite fornuftig bruk av bompengene. Noe av det enkleste (men mest effektive) du kan gjøre dersom du ønsker å bevare Karmøynaturen på best mulig måte for framtiden, er å stemme på ett av disse partiene – partier som gjennom praktisk politikk viser at de bryr seg om Karmøynaturen. Man skal som kjent ikke stole blindt på fagre ord i partiprogrammene.