Bildetekst: Geminor AS vant vekst- og nyskaperprisen under Bedriftenes dag i 2017 Nå er de nominert til Årets Bedrift på Haugalandskonferansen. Foto: Kent Olsen

Geminor og Westcon finalister til «Årets bedrift»

Skrevet av Kent Olsen
15.02.2019 14:08 - OPPDATERT 15.02.2019 15:08

NÆRINGSLIV: Fredag slapp Næringsforeningen Haugalandet sine finalister til prisen «Årets bedrift 2018».

Både Geminor (Avaldsnes) og Westcon Power & Automation (Husøy og Ølensvåg) er nominert, sammen med Scandic Maritim og RG Hagland.

Om Geminor skriver juryen følgende:

Geminor er et avfallshåndteringsselskap fra Avaldsnes som har lagt Europa for sine føtter. På 14 år har «søppelkongen fra Karmøy», Kjetil Vikingstad og hans stab bygget et selskap fra null til godt over en milliard kroner i omsetningen.

Selskapet har i dag har 50 ansatte fordelt på flere land, og er størst i Europa i sitt segment.

Selskapet er i dag den største eksportøren av restavfall til gjenvinning i UK, og håndterer en halv prosent av restavfallet i Europa.

Målet for de neste tre til fem årene er en dobling av omsetningen og ekspansjon til andre verdensdeler.

Bærekraftig energiproduksjon, ressursknapphet og plast på avveie er aktuelle stikkord storsamfunnet må ta tak i, og der Geminor vil være en del av løsningen.

Selskapet ledes fra Avaldsnes hvor alle viktige strategiske beslutninger også tas. Fokus på innovasjon og utvikling av markedet gir seg blant annet utslag i innovasjonsprosjekter som pellets fra avfall til sementindustrien, plast til drivstoff og trevirke til materialgjenvinning.

Om Westcon Power & Automation skriver juryen dette:

Westcon Power & Automation er et selskap i Westcon-familien, som har vært gjennom en vellykket snuoperasjon etter oljetrøkken i 2016. Selskapet snudde om på alt året etterpå og har brukt 2018 til å posisjonere seg som en grønn teknologileverandør innen alle forretningsområdene; olje og gass, marine og industri og akvakultur.

Selskapet har i dag 170 ansatte, hovedsakelig på Husøy og Ølensvåg, og omsetter for 320 millioner kroner. Ordrereserven er på 600 millioner kroner, og staben øker stadig.

Westcon Power & Automation leverer komplette elektriske installasjoner for nybygg, ombygging og klassing, samt et bredt spekter av produkter og tjenester.

Selskapet «slåss» mot store internasjonale selskaper, men har det siste året sikret seg en sterk posisjon som leverandør av «grønne» løsninger til ferjer og offshoreskip. Over 25 prosjekter er i gang innen ladeanlegg, landstrøm og batteridrift. Bedriften klarer i imponerende gard å tiltrekke seg kvalifiserte arbeidskraft, og over 10 prosent av arbeidsstokken er lærlinger.

Prisen deles ut på Haugalandskonferansen 15. mars i år.

Les mer om:

Karmoynytt