Einar Glomnes, administrerende direktør i Speira. Foto: Christian Belzer

Går mot nullutslipp:  –⁠ Vi har store ambisjoner

Lanserte i dag sin plan for å nå nullutslipp.


HÅVIK: Speira går mot nullutslipp innen 2045. Det melder selskapet i en pressemelding torsdag. 

Selskapet, som er leverandør av valset og resirkulert aluminium, overtok i 2021 valseverkene til Norsk Hydro i Norge og Tyskland. Deriblant valseverket på Karmøy. 

Nå har de lagt en plan for å stegvis nå målet om at selskapet skal ha nullutslipp i 2045. Den innebærer at indirekte energiutslipp skal være null innen 2035, direkte utslipp fra egne eiendelen skal være null innen 2040, og andre indirekte utslipp skal være null innen 2045.  

I tråd med Parisavtalen 

Selskapet har fått hjelp fra Science Based Targets-initiativet  til å sette klimamål som er i tråd med målene i Parisavtalen. 

– I 2022 gjorde vi en grundig analyse av virksomheten vår, og utviklet en lønnsom og fornuftig plan for å redusere utslippene våre, sier Shamus Donovan, bærekraftansvarlig i Speira. 

Godt i gang på Karmøy

Selskapet melder at virkemidler som blir tatt i bruk for å redusere utslipp er elektrifisering og bruk av alternativt drivstoff, bruk av fornybar energi og høyere energieffektivitet.

En reduksjon av andre indirekte utslipp avhenger av økt resirkulering av aluminium, bruk av metall med lavt karbonfotavtrykk, og en videre satsing på resirkuleringsvennlige legeringer. 

 – Vi har store ambisjoner i vår bærekraftsstrategi, og vi presenterer nå en konkret plan for hvordan vi skal bruke vår innflytelse og investeringer til å støtte opp om overgangen til nullutslippssamfunnet. Ved fabrikkene våre på Holmestrand og Karmøy er fokuset på resirkulering allerede høyt, og vil bli enda høyere fremover, sier Einar Glomnes, administrerende direktør i Speira.