Karmøy rådhus. Karmøy rådhus.

Går i gang med ny kompensasjonsrunde

Karmøy kommune lyser for tredje gang ut midler i statens fjerde kompensasjonsrunde.


KARMØY: Denne gangen er det 1,9 millioner kroner som skal fordeles til bedrifter i Karmøy som har hatt økonomiske tap på grunn av pandemien i 2021. 

Bedrifter som har søkt tidligere, men fått avslag, kan nå søke på nytt. 

– Det står fortsatt 1,9 millioner kroner av midler til kompensasjon til lokale virksomheter som har lidd økonomisk av pandemien for 2021.Virksomheter som tidligere ikke har fått tildelt kompensasjon, eller virksomheter som tidligere har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene, kan søke kompensasjon for hele året, opplyser kommunen på sine nettsider.

Pengene til denne støtteordningen kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet er raskt å kunne avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smittevernstiltak. Både ekstrakostnader og bortfall av inntekter kan støttes.

– Støtte kan gis med inntil 200 000 kroner. Virksomhetene må være lokalisert i Karmøy kommune og kan kun få støtte til den delen av virksomheten som foregår innenfor kommunens grenser, skriver kommunen. 

Søknadsfristen er satt til 17. januar, og tildelingen skjer etter søknad i portalen www.regionalforvaltning.no

– Det arrangeres digitalt kurs i å skrive søknad 10. januar 2022, kl. 12:00 – 13:00, opplyser kommunen. 

 

 

 

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.