Karmøy rådhus. Karmøy rådhus.

Går i gang med ny kompensasjonsrunde

Skal dele ut i underkant av én million.

KARMØY: Nok en gang skal Karmøy kommune fordele ut koronamidler gjennom Kommunal- og distriksdepartementet for å kompensere tap og ekstrakostander som følge av inngripende smitteverntiltak, 

Budsjettvedtaket kom fra Stortinget 24. januar 2022, og det et 800.000 som skal deles ut denne gangen. 

Kompensasjonsordningen er særlig rettet mot bransjene: servering, overnatting, sport & fritid, reisebyråer, reisearrangører, kunst og underholdning, kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, står det på regionalforvaltning.no

Målet er å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedriftene. 

Denne ordningen er basert på «Notifisert ordning», som betyr at søknaden må inneholde all informasjon og dokumentasjon slik som spesifisert for å ikke avslås i sin helhet. 

Kompensasjonsperioden er satt til 1. desember 2021 til og med 31. januar 2022. 

Ekstraordinære kostnader 

Ordningen er lagt opp slik at søkerne får tildelt tilskuddet etter en «sjablong-fordeling» basert på omsetningstap virksomheten har hatt i forhold til et normal-år. 

Søkeren må oppgi hvilken omsetning de oppnådde i perioden fra 1. desember 2021 til og med 31. januar 2022, og sammenligne med det som vurderes som en normal omsetning for samme periode. 

Tilskuddet vil fordeles mellom alle søkerne basert på samlet relativt omsetningstap. Det skal altså ikke søkes om faktiske ekstrakostnader.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Kommunen står fritt til å fordele den totale rammen på 800.000 kroner mellom de ulike bransjene, for å sikre en best mulig jevn fordeling mellom bransjene som har hatt størst ulempe av smitteverntiltakene. 

Søknadsfristen er satt til 18. mars, og tildelingen skjer etter søknad i portalen www.regionalforvaltning.no

 

Les mer om:

Korona kompensasjon