Illustrasjon: Killingtjørnkrysset øst føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi

«Fylkesmannen slakter reguleringsplanen»

Skrevet av Hein Berdinesen og Gunvar Mikkelsen
03.06.2019 22:08

«3. juni ble det gjort kjent at Fylkesmannen retter ny innsigelse mot omkjøringsveien – den tredje i rekken (!)»

MENINGER: Kritikken i høringssvaret er uvanlig krass. Selve innsigelsen går på mangelfull utredning av tunnelløsning i nordre del, men hele reguleringsplanen får gjennomgå: Det mangler reelle samfunnsøkonomiske vurderinger, trafikkberegningene i området kan umulig stemme, metodene som er brukt er ikke etterprøvbare, det skisserte alternativ 2 er med vilje gjort unødvendig dyrt for å fremme alternativ 1.

Og ikke minst: Instruksene fra kommunaldepartementet er ikke er fulgt.

Som sagt: Kritikken er uvanlig krass.

Så til det politiske ansvaret: Vegvesenet har nå brukt mellom 40 og 50 millioner bilistkroner på planleggingen av denne veien, som er blitt stoppet så mange ganger av kontrollorganene nettopp på grunn av dårlig planlegging (og et manglende behov for den). Nok en gang viser det seg at planleggingen ikke er god nok.

Hvorfor har ikke flertallspartiene Ap, Høyre, KrF, Karmøylista og Sp stilt et eneste kritisk spørsmål til vegvesenet underveis i planleggingen denne gangen? Hvorfor har de bare nikket stilltiende mens millionene har flydd? Og hva med de ordførerne og varaordførerne (stort sett fra Ap, KrF og Høyre) som de siste årene har vært representert i Haugalandspakkens styringsgruppe; hvordan er det mulig å forvalte folks surt innbetalte bompenger på en så ukritisk måte?

Godt valg, Karmøy!