«Løsningene som er nødvendige for å løse klimakrisen kan samtidig kan gi oss bedre liv - her og nå,» skriver Dag-Helge Rønnevik i dette innlegget.

«Fullverdige lokalsamfunn er bra for klimaet, miljøet og helsa vår»

Skrevet av Dag-Helge Rønnevik
06.07.2019 13:48 - OPPDATERT 06.07.2019 17:20

«Allerede er det slik at mye av det helsevesenet har å stri med i dag, skyldes trekk ved vårt moderne industrisamfunn (kronisk stress, fedmebølgen, ensomhet også videre). Dette er noe vi som leger ser hver dag. Jeg ble med i MDG Karmøy fordi jeg tror at løsningene for å sikre et bedre klima og miljø også kan gi oss bedre helse og livskvalitet. Men hvor skal vi starte? Løsningen tror jeg er rett foran nesa vår - våre egne lokalsamfunn i Karmøy kommune.»

MENINGER: Jeg husker da vi fremdeles bodde i Tromsø, så fikk vi i en periode mye besøk av Jehovas Vitner. Jeg tror vårt hus ble markert med “her er det håp” etter at jeg første gang de kom inviterte på boller for å høre hva de egentlig mente. Jeg forstod etterhvert at de var kommet for å redde/frelse meg og familien min, og at de var overbevist om at dommedag var nær. Jeg fikk nesten litt vondt av dem - her kom de for å redde meg, så var jeg ikke interessert! Etterhvert ble det litt trøttende, ettersom jeg på ingen måter delte deres overbevisning. “Ellers takk, men jeg skal nok klare meg”, sa jeg, og lukket døra da de kom for tredje gang.

Er det slik mange i dag opplever “maset” om klimakrisen? Jeg kan forstå motstanden hos klimaskeptikerne dersom de opplever det slik som jeg opplevde det med påtrykket fra Jehovas Vitner. Når noen med en sterk overbevisning forsøker å få oss til å mene det samme som dem, da får vi piggene ut. I alle fall dersom det griper inn i hvordan vi lever livene våre. Jehovas Vitner har spådd dommedag flere ganger: 1914, 1925, 1945, 1975, 1989 - hver gang har det blitt avlyst. Men jeg vet ikke om vi skal ta sjansen på at klimakrisen er falsk alarm og kun en overtroisk dommedagsprofeti. For min del velger jeg derfor å lytte til klimaforskerne i FNs klimapanel som vet mest om dette. Og når det nylig snødde i Tromsø samme dag som det ble satt ny all-time varmerekord med 46 grader i Frankrike, så tenker jeg at de kanskje er inne på noe.

Utfordringen er imidlertid at det kan være vanskelig å bli motivert til endring når ikke gevinsten er åpenbar og i tillegg ligger langt fram i tid. Skal man f.eks. slutte å røyke så er det kanskje ikke tanken på å ikke bli lungesyk om 30 år som motiverer deg, men heller at du kan spare mye penger og at kjæresten liker deg bedre om du ikke lukter røyk. I tillegg passer det jo dårlig å få denne klimakrisen opp i fanget nå - vi har jo ganske stressende liv fra før og vil vel egentlig bare være litt i fred og nyte vår tilmålte tid uten for mye innblanding. Så hvorfor skal vi slutte å fly og spise kjøtt for at jorda skal unngå en mulig klimakrise en gang i en fjern framtid? Hva hjelper det vel hva vi gjør i Norge, så lenge USA og Kina fortsetter å fyre med kull? 

Men her er saken: Løsningene som er nødvendige for å løse klimakrisen (uansett hva man måtte mene om den) kan samtidig kan gi oss bedre liv - her og nå. Renere luft, bedre kosthold og lokalsamfunn tilrettelagt for mer aktive liv kan raskt ha en positiv effekt på din og min helse og livskvalitet. Karmøy kommune ligger høyere enn landsgjennomsnittet når en ser på legemiddelbrukere innen psykiske lidelser, høyt blodtrykk og kolesterolsenkende medikamenter. Det er også flere som behandles i sykehus for hjerte og karsykdommer enn landsgjennomsnittet. (Kilde: Kommuneplan for Karmøy med oversikt over folkehelsen). Kanskje kan vi ha godt av å legge om kursen litt - uansett klimakrise eller ikke?

Karmøys desentraliserte struktur med mange lokalsamfunn lar seg ikke viske ut - den vil bestå. Istedenfor å se på den spredte bosetningen som en svakhet bør vi dyrke den som en styrke! Vi har ikke tro på at økt sentralisering på bekostning av de mindre lokalsamfunnene er veien å gå. Men vi ønsker oss heller ikke “spøkelsessamfunn” der folk bare bor for å sove, og må kjøre bil uansett hva de skal gjøre ellers. Det er ikke bra hverken for klimaet, miljøet eller helsa vår. MDG vil derfor ta vare på Karmøys særpreg med mange lokalsamfunn gjennom å skape fullverdige lokalmiljøer som er bra for både mennesker og miljø. 

For neste periode foreslår vi derfor at det skal gjennomføres stedsanalyser og lages utviklingsplaner med vekt på prinsippene innbyggermedvirkning og samskaping for alle små og mellomstore lokalsamfunn i Karmøy kommune. Dette må inn i kommunens planstrategi, og vil være i tråd med kommuneplanens overordnede mål om at innbyggerne skal bo og leve i helsefremmende lokalsamfunn. 

Uansett om du tror på dommedagsprofetier eller ikke: Stem Miljøpartiet de grønne ved valget i høst om du ønsker å ta vare på Karmøys særpreg, og samtidig få en kursendring der vi finner lokale løsninger på globale problemer.

Dag-Helge Rønnevik

MDG Karmøy

Kolnes

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.