Åkrasanden.

Frykter at strender vil forsvinne

Skrevet av Ann Kristin Andreassen
25.07.2019 08:30 - OPPDATERT 25.07.2019 16:03

Ifølge forskere vil flere strender i Norge forsvinne dersom havet fortsetter å stige. Vestlandet er utsatt.

Forskerne tror at mange av strendene som finnes i dag, vil bli redusert og noen vil i verste fall forsvinne helt. Dette skriver NRK i en artikkel onsdag kveld.

Dersom havet fortsetter å stige kan strendene stå overfor dramatiske endringer.

– Basert på det utslippet vi har av klimagasser, forventer vi en økning i havnivået på 80 centimeter til opp mot en meter på global basis de neste 100 årene, sier forsker ved geodisidivisjonen Halfdan Kierulf, i Kartverket til NRK.

Rammer hardest

I artikkelen kommer det frem at Vestlandet og Lofoten er spesielt utsatt. Her vil havnivåstigningen ramme hardest.

– Rundt norskekysten forventer vi at havnivået vil stige med rundt 80 centimeter i de ytterste områdene, som Lofoten.

Skriver man inn for eksempel Åkrasanden i kartet NRK har i sin artikkel, viser det at havnivåstigningen for Åkrasanden for år 2090 er 79 centimeter.