Arkivfoto

Frykter alvorlige skogbranner - 26 åring varetektsfengslet

Skrevet av Øystein Merkesvik
24.07.2018 05:49 - OPPDATERT 24.07.2018 07:49

En 26 år gammel mann er av Haugaland Tingrett varetektsfengslet i to uker etter søndagens gressbrann på Stord.

Vedkommende har også tidligere vært involvert i ildspåsettelser i naturen og retten frykter at mannens oppførsel og inntak av alkohol kan føre til alvorlige branner i tørkeperioden.

At de to branntilfellene i foreliggende sak har vært midt inne i boligstrøk, medfører at konsekvensen også kan bli omfattende for andres liv, helse og hjem. Når retten har vurdert at det foreligger en vesentlig gjentagelsesfare for handlinger som det er overhengende fare for at vil kunne få alvorlige konsekvenser for andres liv og hjem, ser retten det som klart at fengsling anses tilstrekkelig begrunnet, heter det i kjennelsen fra Haugaland Tingrett

Haugaland Tingrett er tydelig på at 26-åringen må holdes i fengsel mens brannfaren er overhengende i distriktet.

Værutsiktene er ikke avklart, men det er ikke fremlagt holdepunkter for at skogbrannfaren vil avta den nærmeste tiden. Med hensyn til at rettens vurdering av dagens vilkår for varetektsfengsling er naturbetinget, settes fenglingstiden til to uker, står det i kjennelsen.

26-åringen har i avhør forklart at ildspåsettelser den 10 og 22 juli skyldes at han mistet eller kastet fra seg sigarettsneiper og at han prøvde å slukke disse uten å lykkes.