Bak fra venstre: Ole Markus Nes Sandhåland (Karmøylista), Ørjan Fjellkårstad (Sp). Midten fra venstre: Line Vatland (H), Kristian Mateo Norheim (Rødt), Karl Emil Frantzen Selvåg (Ap), Silje Hemnes Halvorsen (Karmøylista), Nathalie Håkonsen (SV) foran fra venstre: Mari Andrea Austad Nes (Krf), Kristine Hugvik Myge (SV), Marianne Cederløv (Ap)
Leserinnlegg:

Fremtiden er nå: Velg flere unge kandidater til kommunestyret


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Nå er valget rett rundt hjørnet og du som velger har stor påvirkningskraft. Du kan nå bli med å bestemme hvem som skal representere deg og dine de neste fire årene i Karmøypolitikken.

Listene til de fleste partiene i Karmøy kommune har i år mange unge og lovende listekandidater. Mange under 40 år som står klar til å bidra med masse engasjement og som ønsker å være med å forme vår og din fremtid. 

Innenfor samfunnsdebatten tenkes det ofte at politikk er noe for de eldre, de etablerte og de erfarne. De eldres ryggsekk er stappfulle av livserfaring og god kompetanse. Det er kanskje derfor naturlig å tenke slik, å tenke at den eldre generasjonen er best rustet til å sette kurs og retning. Men gagner retningen som settes virkelig de yngre, hvis ikke de yngre selv har hatt muligheten til å være med å påvirke?  

Vi under 40 tar et aldri så lite oppgjør med denne tankegangen, en tankegang som dessverre også gjenspeiler sammensetningen i dagens kommunestyre. En betydelig del, faktisk nesten en tredjedel av alle som bor i Karmøy kommune, er mellom 18 og 40 år. Da skulle man kanskje tro at en tredjedel av  kommunestyrets representanter også er mellom 18 og 40 år. Men nei, dagens kommunestyre har kun EN representert under 40 år. EN av 45 folkevalgte. 

Til sammenligning så har aldersgruppen 40 til 60 år 30 representanter. Det er viktig med en balanse og andelen yngre må opp. Derfor er det på høy tid å sette søkelyset, flombelysningen og sirene på maks! 

Vi under 40 ønsker å se en endring. 

Politiske beslutninger har som oftest langvarige konsekvenser. Konsekvenser som påvirker skolesystemet, boligpriser, klima, helsevesenet og så mye mer. Beslutningene påvirker oss og våre barn! Uten representasjon fra de yngre i politikken mister vi essensielle perspektiver som er viktig for den gode debatten. 

Kommunestyret skal være en inkluderende politisk arena som representerer hele befolkningen i Karmøy kommune. Og gjør den det i dag?  

Vi under 40 mener nei! 

Men løsningen er enkel, flere unge må inn i kommunestyret og heldigvis er vi på listene. Mange unge og lovende listekandidater står klar. Nå er det opp til velgerne, det er opp til deg. Du kan påvirke og det er nå du kan bli med å bestemme. 

Vi ønsker å gjøre en forskjell og vi ønsker å ta del i de politiske avgjørelsene. 

Så sett et kryss og stem oss inn!

Hilsen oss under 40 - en tverrpolitisk gruppe bestående av listekandidater fra Ap, H, KrF, SV, SP, Rødt, INP, Venstre, Karmøylista og FrP

 

Skrevet av Marianne Cederløv (Ap), Line Vatland (H) og Anna Josefine Halvorsen (KrF).