Thomas Olsen Mannes Foto: Privat
Leserinnlegg:

«Fraværsgrensen: Straff eller verktøy?»


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Fraværsrensa har siden den i 2016 ble innført, vært et stort diskusjonspunkt i politikken. I lys av den nylige maktforskyvningen på stortinget, ligger en revisjon av fraværsgrensa i kortene. Partier som Venstre og SV (Sosialistisk Venstreparti) mener at fraværsgrensen er en unødvendig regel i skoleverket vårt og vil ha den fjernet. Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet, som sitter med størst andel av makten på stortinget på dette tidspunktet, vil trolig oppleve det samme presset fra AUF om å «skrote» fraværsgrensa som de fikk kjenne på før stortingsvalget i 2017. Er denne grensen et malplassert punkt i skoleverket, som SV, Rødt og AUF er så påståelige på, eller er det et effektivt verktøy med positiv effekt for både skolegang og arbeidsliv? 

Etter fraværsgrensen ble innført i 2016 har fraværstallene, ifølge FAFO Stiftelsen gått ned med 27 prosent. Dette viser at fraværsgrensen gjør det den var opprinnelig innført for å gjøre, nettopp å forhindre skulk og fravær. Om fraværsgrensen hadde vært fjernet, hadde fraværet økt og færre elever hadde fysisk møtt opp. Høyere elevoppmøte og deltagelse i timene har i følge FAFO ført til en positiv endring i hvor mange elever som både får karakter og hvor stor prosent elever som slutter. Utdanningsdirektoratet mener at dette betyr at økt tilstedeværelse fører til bedre læring. 

Lærere har et ansvar for å følge opp elevene sine ettersom oppfølging er en viktig del av den pedagogiske jobben til læreren. Om fraværsgrensa blir fjernet, vil færre elever møte opp og jobben til læreren vil deretter bli mye tyngre. Dette kan føre til at elevene føler at de ikke får den oppfølgingen de trenger for å lære, og eventuelt stå i faget når de kommer til sluttvurdering. Fraværsgrensen er derfor ikke bare viktig for eleven selv, men også for at læreren skal klare å gjøre jobben sin. 

Det å kunne møte opp til rett tid, er en viktig egenskap gjennom alle faser i livet videre etter videregående. I alle aspekt av arbeidslivet må arbeidsgiver være sikker på at du kommer til å møte opp til rett tid, hver dag. For å sikre at du kommer til å være i stand til å møte opp til disse arbeidstidene må du utvikle gode disiplinære vaner. Disse vanene utvikles på skolen, ved hjelp av nettopp fraværsgrensen. Hvis du blir tidlig i livet blir vant til å møte opp til rett tid, vil du automatisk ta dette med videre i livet. En punktlig og disiplinær person vil alltid være attraktiv for en arbeidsgiver og derfor er fraværsgrensen ikke bare viktig for å få karakter til sluttvurdering, men også livet videre.

Om man ser på fraværsgrensen utfra en elevs synspunkt, kan denne begrensingen virke som en streng og unødvendig regel som bare er til for å holde deg på skolen.  Etter å ha lest denne artikkelen håper jeg at du kan se på det med andre øyne. I realiteten er fraværsgrensen et viktig verktøy som ikke bare holder ungdommer på skolen, noe som hjelper lærerne å gi dem den utdanningen og oppfølgingen de trenger, men også for å klargjøre den neste generasjonen med arbeidskraft for å kunne være pålitelige, punktlige og ikke minst ha god arbeidsmoral. 

Thomas Olsen Mannes

16 år 

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.