Fortsatt stø kurs på Bømlo

Skrevet av appexdev
23.05.2011 13:28 - OPPDATERT 23.05.2011 15:28

Overskuddet etter skatt for kvartalet ble NOK 132.151.000.-, mot et underskudd på NOK 49.850.000.- for tilsvarende periode i fjor.

Den underliggende driften er noe svakere enn fjoråret, NOK 107.779.000.-, mot 131.033.000.- i fjor.
 
Når bunnlinjen likevel ble vesentlig bedre i år i forhold til tilsvarende kvartal i fjor, skyldes dette i hovedsak en
urealisert agiogevinst på lån og valutaterminkontrakter i US Dollars.
 
Det børsnoterte Bømlo - selskapet, som  hadde en omsetning på 248 millioner i årets første kvartal, er svært solid, med en bokført egenkapital på 1,979 milliarder .
 
Rederiets hovedeiere er etterkommerne etter Laurits Eidesvik, i styret representert med Borgny Eidesvik og Lars Eidesvik.