Arkiv/illustrasjonsfoto.
Leserinnlegg:

Forlengelse av Haugalandspakken og magemål


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

 

MENINGER: Da pakken skulle vedtas og politikerne på Karmøy takket nei, det var ikke nok vomfyll for Karmøy - så kom det en del valgflesk fra SVV og de lot seg lokke - men nå 15 år etterpå, så må vi ikke fortsette å lukte på det samme gamle flesket - det er blitt uspiselig og selvsagt utgått på dato. Det hjelper lite å forlenge holdbarheten når innholdet burde vært kastet på skraphaugen for lenge siden.....
 
Det er billigere å bygge i jomfruelig terreng påstås det, men prisen vi må betale for billig vei, kan fort bli for høy når vi ser prisveksten rundt oss. Alle privathusholdningenes utgifter eksploderer i negativ retning og da skal vi altså samtidig forlenge bompakken som igjen gir negativ virkning på privatøkonomien. Det er ikke slik at om vi får en dobbelt negativ virkning så blir den positiv - da har eventuelt politikerne misforstått matematikken og roter med formelen som sier at to negative blir pluss.....Vi kan ikke spise oss mette på penger som er brukt opp.....

En forlengelse av pakken vil ikke gi oss en omkjøringsvei, den er fjernet fra pakken for godt - men vi får en liten veibit oppe ved sementstøperiet, en tofelts vei som starter som en blindvei på et jorde i øst og går til en gammel kjerrevei et par hundre meter lengre vest. Samtidig skal det kjøpes jord til å bygge en vei som det ikke er økonomisk mulighet til å bygge pr dags dato. Om jordeier ikke vil selge i løpet av de 3 åra pakken forlenges så blir det tvangssalg eller ekspropriasjon som det kalles, til en vei som ikke er godkjent enda. Om vi synes dette er en kongstanke, så er historien om omkjøringsveien skremmende lik historien om keiserens nye klær. Litt mer penger enn til omkjøringsvei skal det drysse på øya i disse 3 åra, men for omkjøringsveien er dette planen pr i dag. 

At 3 kommunestyrer har vedtatt bygging av en vei det ikke er lov å bygge, er ikke et brukbart argument for å forlenge innbetaling til pakken for Karmøy sin del, det er snarere et argument for å tenke på hvorfor det ikke har vært mulig for 3 kommunestyrer å få veien godkjent - den ligger som vi vet fortsatt til utredning og ca 100 millioner bompengekroner er brukt bare på planlegging etter at det kom et endelig nei til veiplanen fra staten i 2012. Utgiftene har ikke hatt magemål i det hele. Nå skal de altså greie å få den omprosjektert og godkjent på så kort tid at den kan bli hovedutgift når ny bompakke skal stå klar senest om 3 år - eller så snart som mulig etter at pakken etter planen skulle avsluttes i sommer - for det blir ingen ny pakke for Karmøy før denne veien er godkjent av staten eller skrinlagt av kommunestyret - så selv om et 4. kommunestyre skulle vedta omkjøringsveien når de overtar til høsten - så hjelper det lite på sakens gang, mer enn at vi bilister på Karmøy får lov å fortsette og betale for å forsøke og skaffe penger til deler av et luftslott i en avsatt kongstanke i enda noen år mens storparten av pengene vedtas å brukes til andre prosjekter av styringsgruppa som må sette tæring etter næring.....

Jeg skulle ofte ønsket at hjernen fungerte likt magen - for magen gir beskjed når den er tom.....

 

Agnar Didriksen
Omkjøringsvegmotstander