MÅ UTBEDRES: Leder for Åkrehamn Vekst Per Inge Eriksen vil utbedre Veakrossen nå.

Foreslår redusert omkjøringsvei

Skrevet av Elin B. Øvrebø
13.01.2016 11:56 - OPPDATERT 13.01.2016 12:56

KARMØY: Daglig leder Per Inge Eriksen mener de folkevalgte heller bør gå tilbake til skrivebordet og se på andre løsninger.

– Hvor mange flere år skal vi måtte vente? Dette er hemmende for hele samfunnet. Bedrifter vil bygge og utvide, men vet ikke hvor den nye veien vil komme. Politikerne er nødt til å gjøre noe med veistrukturen for å utvikle byen Åkra. De bør gå tilbake til skrivebordet og tenke nytt og finne en løsning som er realiserbar, mener Eriksen.

Les også: Gir ikke opp omkjøringsvei

Endret meining i saken

Eriksen har vært en tilhenger av den lange traseen, men mener nå at det ikke er realistisk å få dette til på grunn av økonomien i prosjektet. Han mener det haster med å få til en løsning som tar hensyn til både trafikksikkerhet og at bedriftene skal få kunne levere og eksportere varene sine.

Konkret foreslår han å heller gå for en redusert trasé fra Veakrossen og fram til Åkra Bilimport. Dette alternativet ble lansert av Statens Vegvesen rundt år 2007.

Utvidelse planlagt

I tillegg er en utvidelse av Engveien fra legesenteret til Tjøsvoll øst planlagt i løpet av året, noe som ifølge Eriksen vil bedre interntrafikken.

– På kort sikt vil en realisering av rundkjøring ved Åkra Bilimport og ny vei mot utvidelsen av Engveien sammen med rundkjøring i Veakrossen være mye viktigere enn omkjøringsvei, mener Eriksen.

- Viktigst i nord

- NORD BØR PRIORITERES FØRST: Eriksen påpeker at trafikken mot sør er mindre, samtidig som det sentrale Åkra er blant de aller mest folkerikene områdene i Karmøy. Foto: Elin B. Øvrebø. - NORD BØR PRIORITERES FØRST: Eriksen påpeker at trafikken mot sør er mindre, samtidig som det sentrale Åkra er blant de aller mest folkerikene områdene i Karmøy. Foto: Elin B. Øvrebø.

I løpet av årene som omkjøringsveien har vært gjenstand for debatt, har folketallet i Åkra økt kraftig. Mellom Ådland og Sevland bor det nå rundt 8.000 personer. I et 40- årsperspektiv er det forventet at Åkra og Vea vil vokse sammen.

- Det er viktig å fordele trafikken på flere veier, men planen som foreligger er urealistisk. Traseen vil koste mellom 500 og 800 millioner kroner og er altfor dyr. Det ligger for lite penger i bompengepakken til at dette kan realiseres. Trafikken i sør er mindre og behovet dermed ikke så stort, mener Eriksen og legger til:

- En redusert løsning vil koste mindre og bør vurderes dersom det er mulig. Hvis ikke, vil sikkert planen måtte utsettes igjen og mer tid vil gå bort.

Får nei uansett

Ordfører Jarle Nilsen er den tredje ordføreren som står i stampe med å få gjennom en løsning for trafikken i Åkra. Han forteller at kommunen under forrige ukes meklingsmøte med Fylkesmannen viste fleksibilitet med tanke på den lange traseen.

- Saken er håpløs. Selv da vi foreslo en redusert trasé fra Veakrossen til Åkra Bilimport/nord for Åkra ungdomsskole og utsette resten av den sørlige traseen til senere, kom Fylkesmannen med innsigelser om landbruksinteresser, og miljø- og faunainteresser, sier han.

Se også: Gir ikke opp omkjøringsvei

- Vi er skuffet over Fylkesmannens syn og synes det er håpløst at dette skal trekke sånn ut i tid. Statens Vegvesen har jo godkjent planene, legger ordføreren til.

Nilsen reagerer på at veiplanene bare får nei fra Fylkesmannen, uten at sistnevnte nevner alternativer løsninger for veifloken.