Kenneth Halleland, Karmøy AP.

«For de som sliter»

Skrevet av Kenneth Halleland
20.08.2019 08:21

MENINGER: Hvorfor ble du folkevalgt for Arbeiderpartiet, Kenneth? Det spørsmålet har jeg fått noen ganger etter at jeg for 8 års tid siden lot meg engasjere for nettopp Arbeiderpartiet. Dette spørsmålet får nok mange som er kandidater foran kommunevalget nå i år. 

Felles for mange er at det er en eller flere saker som har engasjert dem og ført dem inn i et politisk parti. For noen var det kampen for å opprettholde den lokale grendeskolen, andre har irritert seg over eiendomsskatten og nå i år er et bompengeopprør grunnen til at noen stiller til valg – noen sågar i et eget bompengeparti. 

Velgerne stemmer på de som er fanebærere for saker som den enkelte velger også brenner for. Siden folk brenner for forskjellig så får vi da et bredt sammensatt kommunestyre etter valget hvor representantene har ulike hjertesaker.

Jeg var aldri i tvil om mitt partivalg. Jeg er mest opptatt av å være en stemme for de som sliter. De som har utfordringer i livet av ulikt slag og gjerne ikke har noen som taler deres sak. I Karmøy Arbeiderparti har jeg funnet et genuint engasjement for de som står utenfor eller har liv som ikke bare er preget av det solskinn vi finner i folks fasader på Facebook. 

Den viktigste plassen å være trygg er hjemme. Derfor er Karmøy Arbeiderparti opptatt av at vi skal ha fortsatt fokus på kommunens handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Fokus på planen og økt kompetanse blant kommunens medarbeidere er viktig for å avdekke og tilby hjelp i nære relasjoner preget av vold.

Selvmord er tabubelagt. Jeg er stolt over å stå på samme liste som ordfører Jarle Nilsen som har tatt til orde for at kommunen skal ha en nullvisjon mot selvmord. Ethvert selvmord er ett for mye og vi må bedre enn i dag klare å avdekke når noen sliter og tilby hjelp. Faktisk viser forskning at 80% av de som hindres i et selvmordsforsøk aldri forsøker å begå selvmord igjen. Det er derfor viktig å forebygge selvmord.

For mange barn opplever å vokse opp i fattigdom. Derfor har Karmøy Arbeiderparti programfestet at vi skal arbeide for ikke å legge til barnetrygden i beregningsgrunnlaget når en beregner om det er grunnlag for utbetaling av sosialstønad. Det er viktig for de barna i de familiene som ikke klarer seg selv økonomisk. Dette vil vi arbeide for å få på plass i budsjettet for neste år. 

Det som er verre enn trange materielle kår er når barn vokser opp uten å få den omsorgen de trenger fra sine omsorgspersoner. I mine øyne arbeider det mange hverdagshelter i kommunens barnevernstjeneste. Karmøy Arbeiderparti vil satse mer på barnevernet vårt og ønsker at forebyggende arbeid og samarbeid med hjemmene fortsatt skal være høyt prioritert. Det er viktig at barn blir hørt i større grad enn i dag og samarbeidet mellom barnehage, skole, fritidsaktiviteter for barn og barnevernet må bedres. 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, nullvisjon for selvmord, et styrket barnevern og at færre barn skal vokse opp i barnefattigdom er hjertesaker for meg. Fellesnevneren for disse sakene er at de medfører mye smerte for familiene som rammes. Smerte som av ulike grunner er vanskelig å være åpen om. Sammen med Karmøy Arbeiderparti ønsker jeg å bidra til at færre i vår kommune vil oppleve denne typen smerte. Det er det lokalpolitikk handler om. Å ta vare på hverandre i gode, sterke, lokale fellesskap. 

En stemme på Karmøy Arbeiderparti og et kryss ved mitt navn er å gi en stemme til de som av ulike grunner sliter og ikke har det så greit. Vi vil ha sterkere fellesskap. Det var derfor jeg engasjerte meg i lokalpolitikken og Karmøy Arbeiderparti. Godt valg.