Foto: privat
Leserinnlegg:

Folk trenger en bompengepause


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentenes meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.


LESERINNLEGG
: Befolkningen på Haugalandet har nå betalt bompenger i 15 år. Gjennom Haugalandspakken. Haugalandspakken har vært alt annet enn vellykket. Som forvaltningsrevisjonen av Haugalandspakken skriver det: «Haugalandspakken er et skrekkeksempel på en bompengepakke, utgiftssiden har sprukket enormt.» 

Etter at styringsgruppa i Haugalandspakken nylig tok initiativ til å forlenge Haugalandspakken med tre og et halvt år, på grunn av budsjettsprekker, har ikke reaksjonene latt vente på seg. Befolkningen på Haugalandet gir tydelig utrykk for at det nå er nok. Det trengs en bompengepause. For det er allerede nye store bompengepakker under planlegging på Haugalandet. De er planlagt startet opp i 2026. 

Da blir det 15 nye år med bompenger på Haugalandet, i form av tre pakker; én for Sveio, én for Haugesund og Fastlands-Karmøy, og én for øy-siden av Karmøy. 

Om inneværende Haugalandspakke i tillegg skal forlenges med tre og et halvt år, blir det hele 33,5 sammenhengende år med bompenger på Haugalandet. 

Det kommer til å bli veldig dyrt å ferdes på Haugalandet i framtiden. Veldig dyrt. Både for befolkning og næringsliv. 

Det er slett ikke rart at befolkningen begynner å bli lei. 

Vi er inne i en dyrtid. Folk sliter med å betale regninger. Sliter med å få husholdningen til å gå rundt. Det er krise i husholdningsøkonomien, med tvangssalg av hus og hytter og eiendommer. Strømprisene er skyhøye. Matvareprisene har eksplodert. Mange lider rett og slett nød. Og verre skal det bli, ifølge ekspertene.

Det er svært umusikalsk av lokalpolitikere å legge mer stein til byrden gjennom å forlenge Haugalandspakken. 

Og det handler om tillit hos befolkningen. Avtalen som ble gjort i 2008, med Stortinget og befolkningen, var at Haugalandspakken skal avsluttes 1. juli 2023. Avtaler er til for å holdes, ikke for å brytes. 

Nå må veiavdelingen i Rogaland fylkeskommune få et par år med ro til å planlegge hva som skal skje med fylkesveiene våre framover. Det får de ikke gjennom å bli presset til å redde stumpene etter en mislykket Haugalandspakke. 

 Det er nok nå. Vi i Karmøy SV sier nei til en forlengelse av Haugalandspakken.

 

Hilde Slotnes, kommunestyre- og formannskapsrepresentant Karmøy SV, Monika Kvilhaugsvik, fylkestingsrepresentant Rogaland SV, Hein Berdinesen, medlem Karmøy SV