Karmøy-ordfører Jarle Nilsen minnet Rogalandsbenken på at flyplassen har betydning for hele regionen.

– Flyplassen setter Haugalandet på kartet

Skrevet av Paul André Sommerfeldt
12.01.2016 11:41 - OPPDATERT 12.01.2016 12:41

SOLAMØTET 2016: Nilsen startet sitt innlegg med å minne om at flyplassen setter Haugalandet på kartet og at den er med å bidra til at Rogaland blir en attraktiv region å besøke.

Kritisk fase

Karmøy-ordføreren la særlig vekt på at arbeidet med å sikre flyplassens fremtid nå går inn i en kritisk fase, ettersom driftsavtalen med Avinor utløper allerede i 2018.

– Vi har kun to år igjen til å etablere et nytt og godt driftskonsept, sa åkrabuen og viste til at Samferdselsdepartementet arbeider med å forme en ny driftsmodell for flyplassen som skal være klar i februar.

Ønsker videreføring

Nilsen mener det er helt avgjørende at utenlandstrafikken på flyplassen opprettholdes for å sikre en fremtidig, positiv vekst. Han ønsker derfor at dagens driftsmodell videreføres.

– Dersom Avinor skal eie og drifte flyplassen, frykter vi at dette vil gå ut over utenlandstilbudet og redusere innenlandstrafikken. Dette kan bli en drahjelp for å legge ned flyplassen, sa Nilsen.

– Ikke en Haugalandssak

Han la videre vekt på at Rogaland må dra lasset sammen i arbeidet for å sikre flyplassens fremtidige eksistens.

– Dette er ikke en Haugalandssak, men en sak for Rogaland og Vestlandet. Skal vi utvikle regionen vår videre, må vi ha flyplassen med på laget, sa ordføreren.

Nilsen avsluttet sitt innlegg med å understreke at Haugesund lufthavn Karmøy også i fremtiden og etter Rogfast må fungere som et supplement til rutetilbudet ved Stavanger lufthavn Sola.

– Jeg ber Rogalandsbenken være klar i februar når utredningen kommer. Til påske bør vi ha staket ut en kurs, sa Nilsen.

Les mer om:

Karmoynytt