Flere alvorlige brudd avdekket i byggebransjen

Skrevet av Elizabeth Huanca Vold
30.04.2018 09:27 - OPPDATERT 30.04.2018 11:27

14 kontroller fra A-krim Hordaland deltok i aksjonen som fant sted i Kvinnherad, Odda, Ullensvang og Kvam fra 16. til 19. april.  Foreløpige resultater viser blant annet feil og mangler på 25 prosent av kontrollerte HMS-kort, to bortvisninger fra arbeidsplassen og én utvisning.

– Vi ser at de aller fleste kontrollerte virksomhetene driver seriøst, men dessverre er det også mange som ikke følger regelverket. Det var eksempelvis overraskende at vi måtte stanse hele 20 prosent av byggeplassene grunnet for dårlig sikkerhet for arbeiderne. Dette viser en mangelfull sikkerhetskultur som kan føre til alvorlige ulykker, sier Øystein Andersen, felles talsperson for a-krim Hordaland, i en pressemelding.

Foreløpige resultater etter aksjonen:

  • 73 virksomheter og 196 personer kontrollert
  • 5 byggestans grunnet farlig arbeid
  • 2 bortvist fra arbeidsplassen
  • 1 person utvist fra Norge
  • 44 personer manglet HMS-kort og 7 personer fikk inndratt HMS-kort
  • 50 virksomheter følges videre opp grunnet mistanker brudd regelverket knytet til HMS-kort, arbeidstid, arbeidsavtaler, lønn og sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplanen
  • 15 arbeidstakere og 16 virksomheter vil bli fulgt opp nærmere av Skatteetaten
  • 15 personer vil bli fulgt opp nærmere av NAV Kontroll