André Kidess, Styreleder Fjord Motorpark AS

«Fjord Motorpark har internasjonalt potensiale – på tide med politisk mobilisering?»

Skrevet av Øystein Merkesvik
09.10.2018 05:49 - OPPDATERT 09.10.2018 07:49

MENINGER: I helgen hadde Fjord Motorpark møte med representanter fra ledelsen i det internasjonale forbundet for motorsykkelidrett, FIM og FIM-Europe. Representantene var i Haugesund i forbindelse med det årlige møtet i Nordic Motorsport Council (de nordiske motorsport forbundene). 

FIM organiserer noen av verdens største idrettsarrangementer med store samfunnsøkonomiske ringvirkninger. Bare MotoGP (roadracing) har 369 millioner TV-seere i 207 ulike land og mellom 100 – 200.000 tilskuere eller mer på en løpshelg. Via Facebook nås 4,5 milliarder mennesker. I Finland utvikles en helt ny motorsportarena til 25 millioner Euro, hvor det er inngått avtale om å arrangere MotoGP i 2019.

Den finske ministeren for europeisk handel, kultur og sport, Sampo Terho, uttalte at MotoGP vil gi fantastiske ringvirkninger både økonomisk og med hensyn på positiv eksponering for hele landet og regionen. Bare fra selve løpshelgen er de samfunnsøkonomiske ringvirkningene beregnet til å være større enn investeringen i hele motorsportarenaen. Finland tenker stort og har sikret seg en femårs-kontrakt.

Med dagens plan er det utenfor rekkevidde å arrangere MotoGP på Karmøy, men det FIM-representantene var tydelige på er at Fjord Motorpark har potensiale til å arrangere flere internasjonale mesterskap i flere ulike motorsykkelgrener. Internasjonale idrettsarrangementer er hittil ikke medregnet i forretningsplanen til Fjord Motorpark. Naturligvis er det langt fram også for å arrangere et mindre internasjonalt mesterskap, men med 48 idrettslag og klubber med over 5.000 medlemmer, er det ingen idrettsarena i Norge som har en bredere frivillig kapasitet enn Fjord Motorpark til å klare dette.

Fjord Motorpark er også så mye mer enn bare motorsykkelidrett. Fjord Motorpark tilrettelegger i tillegg for bilsport, sykkelsport og luftsport, totalt 30 ulike idrettsgrener. Dette gir også Fjord Motorpark en bredde som er helt unik for å arrangere multi-idrettsarrangementer og festivaler. De samfunnsøkonomiske- og næringsmessige ringvirkninger ble i 2016 estimert til 77 millioner kroner i året. Det langsiktige potensiale er langt større. Til sammenligning er ringvirkningene fra den største løpshelgen ved Rudskogen Motorsportsenter beregnet til 41,3 millioner, hvor 20 prosent var eksport. I påvente av fylkesmannens lange saksbehandling taper vår region og vårt idrettsmiljø både idrettslig og samfunnsøkonomisk for hver dag som går. Er det ikke på tide med en interkommunal politisk mobilisering for å få komme i gang?

Les mer om:

Meninger Karmoynytt