Normand Pacific. Foto: Solstad Farstad

Finanstilsynet krever oversikt over verdien av Solstad-skipene

Skrevet av Øystein Merkesvik
22.01.2019 07:33 - OPPDATERT 22.01.2019 08:33

NÆRINGSLIV: Rederiet Solstad har fått frist på seg til 23 januar med å vurdere verdien av sine 140 skip på nytt, skriver Sysla.

Finanstilsynet mener at det i tredje kvartal i fjor var flere signaler på at skipene hadde flat i verdi men at rederiet ikke hadde foretatt en såkalt nedskrivingstest for å sjekke verdien på skipene, noe de er pliktig til å gjøre skriver avisen.

– «Finanstilsynets vurdering er at foretakets delårsrapport for tredje kvartal 2018 ikke er avlagt etter regnskapsregelverket. SOFF har vurdert at det ved rapporteringstidspunktet ikke forelå indikatorer på verdifall av foretakets skip, og gjennomførte derfor ikke en nedskrivningstest ved å beregne skipenes gjenvinnbare beløp. Etter Finanstilsynets vurdering forelå det ved rapporteringstidspunktet for tredje kvartal flere indikasjoner på verdifall, og SOFF skulle derfor ha gjennomført en nedskrivningstest ved å estimere eiendelenes gjenvinnbare beløp. Videre skulle foretaket ha gitt mer informasjon i kvartalsrapporten om verdivurderingen av skipene», heter det i brevet som Karmøynytt har fått tilgang til.

Uenig

I rapporten for 3. kvartal i fjor, oppga rederiet en bokført verdi på i overkant av 30 milliarder kroner, noe som er noe høyere enn gjelden på 29 milliarder kroner.

Solstad har ikke ønsket å kommentere Finanstilsynets vedtak overfor Sysla utover følgende:

– Vi er uenig i Finanstilsynets vedtak, men tar det likevel til etterretning, skriver finansdirektør Anders Hall Jomaas i en e-post.

Les mer om:

Karmoynytt