Hilde Slotnes i Karmøy SV.
Leserinnlegg:

Felles velferd, ikke privatisering


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Det betyr noe hvem som styrer. Der SV går til valg på trygg velferd for alle, går høyresida til valg på frislipp for kommersielle selskaper. 

Høstens valg er svært viktig. Da avgjøres hva slags velferd vi skal ha. Skal vi ha velferdstjenester drevet av det offentlige og ideelle, som er etablert for og innrettet etter å dekke folks behov? Eller skal kommersielle selskap slippe til med velferdstjenester som baserer seg på profittjag? 

Høyresida lover mer frislipp av private kommersielle aktører på områder som barnevern, barnehager, sykehjem og velferdstjenester dersom de vinner valget. Frp går i likhet med Høyre til valg på flere kommersielle barnehager, i stedet for offentlige eller ideelle. Det er i dag i hovedsak fire store kjeder som eier de fleste private barnehagene i Norge, og de drives kommersielt med store utbytter. Barnehage har blitt butikk. 

SV sier nei til konkurranseutsetting og privatisering. Nå ønsker vi å utfordre Høyre på hva folk kan ha i vente om høyresida vinner valget. Dette er spørsmål folk må få ta stilling til, derfor bør svaret komme nå. Vårt alternativ er tydelig: et trygt arbeidsliv der ansatte skal ha hele og faste stillinger og tjenester med tid til å gjøre jobben og tillit til å utføre den.  

Konkurranseutsetting gir dårligere vilkår for ansatte fordi det legger press på lønn, arbeidsforhold og pensjon. Det gir også usikkerhet for dem som skal bruke tjenesten, enten det handler om eldre som skal få hjelp hjemme eller foreldre og barn som skal ha en trygg barnehageplass. 

I tillegg tapper det velferden for skattepenger. Der pengene skulle gå til de eldre, til barna, til å drifte velferden, så blir den i stedet tappet ut til profitt som går i eiernes lommer. Hver skattekrone som går til velferd burde gå til velferd, ikke profitt eller ende i skatteparadis.

SV ønsker å fortsette å ta tilbake tjenester fra private kommersielle aktører. Vi vil sørge for gode offentlige velferdsgoder for alle. SV er en garantist mot profitt i velferden, og kjemper for å bygge ut vår felles velferd. Det er noe av det slaget står om i høstens kommunevalg. 

Hilde Slotnes, førstekandidat i Karmøy SV

Kirsti Bergstø, SV-leder