Arne Eide.

«Feilslått foretningstrategi i et av Norges største industrikonsern?»


LESERINNLEGG: Den 7. Januar 2002 ble det offentlig kjent at Norsk Hydro ASA ble det største aluminium konsernet i Europa. 

Hydro Aluminium kjøpte det tyske selskapet VAW for 24 milliarder norske kroner og fikk dermed 30.000 ansatte og en årlig omsetning på 80 milliarder. Kongstanken til konsernledelsen var at Hydro skulle bli store på valsing. Etter norgeshistoriens største industrioppkjøp i utlandet ble Hydro dermed Europas største aluminiumsselskap. På Karmøy knyttet det seg den gang både forventning og uro til oppkjøpet.

Hydro og Tyske VAW var ikke så ulik hverandre i størrelse, men de hadde hver sine spesialiteter. Innen videreforedling av aluminium, var Hydro størst på pressing av profiler til bil- og bygningsindustri. VAW var størst innen flatvalsing av aluminiumsplater og folie, slikt som blant annet går til produksjon av ølbokser og matvareemballasje. 

Rett etter oppkjøpet av VAW valgte Hydro å stenge ned Aluminiumsverket Stade i Tyskland og Aluminiumsverket Kurri Kurri i Australia noen år senere. Hydro har solgt et valseverk i Pamplona, dette fine Valseverket nord i Spania hadde samme båndstøpeteknologien som valserket på Karmøy benytter. Dette fine valseverket ble nedstengt av ny eier etter kun et år. Valseverket Slim i Italia ble også solgt, den samme skjebnen led et valseverk i Malaysia også med båndstøpeteknologi. Alle disse bedriftene var en del av VAW. 

Nå i ettertid kan en stille spørsmål om VAW kjøpet var en gedigen feilslått investering og har kun vært et stort tapsprosjekt for Hydro fra første dag? 

En ting er iallfall klinkende klart, Hydro ønsker ikke lenger å ha videreforedling innen Flat Valsing med i sin videre portefølje. Vi som jobber innenfor videreforedlingen flatvalsing mener Hydro her gjør et alvorlig feiltrinn. Vi mener denne videreforedlingen ville markedsført Hydro på en særdeles god og fin måte innen det grønne skiftet. 

Men på Karmøy og i Holmestrand er vi vant til å stå på egne ben og vi klarer oss alltid selv. År etter år har vi levert strålende resultater. Det skal vi fortsette å gjøre, også utenfor Hydro! 


Arne Eide, operatør hos
Karmøy Valseverk

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.