Foto: Arkiv. Nora Olsen-Sund.
Leserinnlegg:

Feil om egenandel transport


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

MENINGER: I et leserinnlegg i Karmøynytt kritiserer Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Karmøy lokallag meg for å gi feil i fakta om egenandel for transport.  Jeg beklager at jeg har gitt feil informasjon i media og dermed til brukere og lokallag. 

Det er riktig at i dag betaler en 69 kroner tur/retur for transport til dagtilbudene enten på Ekta eller Solstein. Dette skal harmoniseres med andre tilsvarende tilbud. Eldre betaler i dag 100 kroner for transport  til dagsenter, tur/retur. 

I 2020 bestemte politikerne at satsene skulle harmoniseres i løpet av en treårsperiode fra 2021. I budsjettet som legges frem for 2023 foreslår administrasjonen å utvide harmoniseringen til å være over 4 år istedenfor 3 år. 

Takk til lokallaget som gjorde meg oppmerksom på feilen. 

Nora Olsen-Sund 

Kommunalsjef Helse- og omsorg, Karmøy kommune