Breibakken fjellskjæring føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi

«Feil og fakta om omkjøringsveien»

Skrevet av Per Thorvik
19.11.2019 19:57

LESERINNLEGG: I et tilsvar til meg i Karmøynytt (19.11) kommer Gunvar Mikkelsen og Hein Berdinesen med en del påstander om  feil som som bør tas fatt i.

1. Demokrati. Politiske partier må være bundet av sine løfter til velgerne i store saker. Noe annet blir løgn og bedrag. Berdinessen og Mikkelsen liker tydeligvis ikke folkets valg, men karmøybuen har nå talt, slik er demokratiet. Flertallet bestemmer. Dette prinsippet må alle respektere!

2. Divergensen i framstillingene til Dale og RFK står ved lag. Det handler om mva-kompensasjon og 2019-inntektene. Det er ikke tidsmellomrommet på 7 uker som skaper forskjellen. Dette må avklares nøye.

3. Norheim-Raglamyr var et prosjekt initiert av Haugesund før Karmøy kom med i Haugalandspakken. Det kan ikke oppføres som en uttelling for Karmøy kommunes ønsker og prioriteringer all den tid kommunen aldri fremmet prosjektet. Dette handler ikke om geografi, men om hvilke kommuner som krever hva. Haugesund bestemmer ikke på vegne av Karmøy.

4. I de gjenværende prosjektene som Styringsgruppen har satt opp (2020-2023), får Karmøy-prosjektene en andel på drøye 50 % av budsjettet. Veakrossen og Omkjøringsveien utgjør alene rundt 1,8 mrd. Dette er noe Styringsgruppen har bestemt. Det er ikke mitt påfunn. Styringsgruppen gir dermed Karmøy en meget høy andel for 2020-2023. Berdinesen/Mikkelsen mener at Karmøy fortjener langt mindre penger . Det er deres syn. Tallene mine ligger inne i prosjektoversikten. Styringsgruppen bestemmer.


5. Det er stor forskjell på å ta ut et forprosjekt fra Omkjøringveien (eks: Veakrossen og Engveien) og realisere det før de resterende elementene - i forhold til å la dette forprosjektet bli stående som en avsluttende løsning. Rådmannen i Karmøy tar utgangspunkt i det første (vel og merke uten Veakrossen) – Berdinessen/Mikkelsen går for det siste. Denne siste varianten krever ny utredning og saksgjennomgang fordi konsekvensene på trafikkmønster og bymiljø må analyseres nøye. Vil et slikt hypotetisk prosjekt i det hele ha noen positive effekter på trafikkutfordringene i Åkra? Politikerne må få gode svar før de konkluderer. 0+varianten  som SVV utredet  i 2010, sto til stryk. Mye penger ut vinduet. Det må for all del unngås. SVV kan nedlegge innsigelse dersom de mener løsninger ikke trafikkfaglig holder mål. Ting tar tid. Årene går.