«Fastlands-Karmøy og tettstedet Norheim»

Skrevet av Tor Kristian Gaard
04.07.2019 08:09 - OPPDATERT 04.07.2019 16:03

INNLEGG: Etter mitt innspill i kommunestyret om å se på statusen og utviklingen av Norheim har jeg fått både positive tilbakemeldinger og latterliggjøring.

Status I dag er at vi har 3 byer i Karmøy kommune med egne by-utviklingsprogram.(Skudenes- Kopervik-Åkra)

Dette arbeidet har på pågått i mange år og er nedfelt i budsjett og økonomiplan med midler (2019-2022) med 35.7 mill kroner. I tillegg er det egne poster til turveier: Vea, Almannamyr (Skudenes) og Åkra.

Kommunedelplanene er omfattende og gjør bestemmelser om bosetting, trafikk, kultur, næring og handel. Det er også utført  risiko og sårbarhetsanealyse mv.

På Åkra ble gjort et stort gruppearbeid: «byutvikling Åkrehamn»: som var et samarbeid mellom Karmøy kommune og Åkra Utviklingsforum. (Åkra brukes som eksempel da strukturen i noen grad likner Norheim.) Her ser vi at Ferkingstad og Liknes går inn i stedsanalysen som del av Åkra. Det er derfor et poeng at plenene omfatter et større område. 

Jeg vil applaudere arbeidet som er gjort i de  tre byområdene (Skudenes, Åkra, Kopervik), men etterlyser det samme for Fastlands-Karmøy.

Utvikling og fremgang er sentralt i all politikk.

Fra Norheim skole og sørover går det en tursti som blir mye brukt(Moksheimstien). Denne kunne vært utviklet videre til et rekreasjonsområde til glede for befolkningen. Tenk om turstien gikk rundt Moksheimsvatnet, ved rasteplasser, muligheter for lek og utfoldelse for alle. 

Jeg leser med overraskelse Arbeiderpartiets program som spesifikt sier mye om hva man skal gjøre fra Kopervik og sørover(bortsett fra Avaldsnes og turisme) men ikke nevner utviklingen av Norheim/fastlandsiden  med ett ord. Dette er heller ikke så rart når man hører representanten Hult avfeie forslaget om Norheim før saken er utarbeidet.

I denne sammenhengen blir Karmøy Høyres innspill viktigere enn noen gang.

Hvorvidt Norheim m/oppland skal ha bystatus eller tettsted med samme rettigheter som de 3 byene er underordnet, det er utviklingen som er viktig. 

Fastlands Karmøy må på på kartet på en helt annen måte enn tidligere. Vi i Karmøy Høyre opplever at området ikke har fått tilstrekkelig oppmerksomhet. Vi har møtt mange positive og engasjerte mennesker på folkemøtene. Vårt inntrykk er at befolkningen føler de ikke blir hørt.

Vi mener at planarbeidet må startes så snart som mulig, før ny vei til Kolnes og ny skole blir bygget. Fastlandet av Karmøy er en viktig del som må få samme mulighet til utvikling som resten av Karmøy kommune.